مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي

 مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي

… دانلود …

مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
روزبه هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه زراعت، ساوه، ایران
حمید رضا جوانمرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، گروه زراعت، خوراسگان، ایران
اصغر رضاخانلو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه زراعت، ساوه، ایران

چکیده:
به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان اجرا شد. فاکتورها شامل موارد فوق بودند: فاکتور اول شامل جیبرلیک اسید در چهار سطح: عدم مصرف (شاهد)،150 ،250 و 350 میلی گرم بر لیتر و فاکتور دوم نیترات پتاسیم در چهار سطح: عدم مصرف (شاهد)،15 /.،25 /.،35 /.مول بر لیتر.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جیبرلیک اسید و نیترات پتاسیم بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه، شاخص بنیه بذر و وزن تر و خشک گیاهچه کدوی پوست کاغذی در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل جیبرلیک اسید و نیترات پتاسیم به طورمعنی داری بر سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد تأثیر دارد، ولی در درصد جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن تر و خشک گیاهچه اثر معنی داری مشاهده نگردید.

با سلام،محصول دانلودی مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله اثرات پرايمينگ بذر به وسيله نيترات پتاسيم و جيبرليک اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي کدوي تخم کاغذي