مقاله مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي

 مقاله مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي

… دانلود …

مقاله مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي :

تعداد صفحات:20
چکیده:
سرریزها نقش تعیینکنندهای در ایمنی سدها دارند، بگونهای که برای اطمینان از ایمنی سدها، کارشناسان مجبور به انتخاب سیلابهای با دوره بازگشت بالا، بعنوان سیلاب طرایی سرریزها هستند سرریزهای کنگرهای از طریق افزایشطول تاج در یک عرض مشخص، در مقایته با سرریزهای متتقیم دبی بیشتری را برای یک بار هیدرولیکی یکتان از خود عبور میدهند نظر به مزیتهای سرریزهای کنگرهای، ساخت آنها در تعداد زیادی از سدهای کشورهای مختلف و پیچیدگیهای جریان در این نوع سرریزها، در این مقاله مهترین پارامترهای اثرگذار بر عملکرد سرریزها کنگرهای با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این عرصه، مورد بررسی قرار گرفته است در ضمن توصیههایی نیز برای طرایی این نوع سرریزها ارائه شده است بررسیها نشان میدهد که علیرغم تحقیقات زیاد صورت گرفته در این زمینه اما همچنانابهامات زیادی وجود دارد که انجام تحقیقات بیشتر در مورد این نوع سرریزها را ضروری مینماید در ادامه این مقاله نیز موضوعاتی بعنوان زمینه های تحقیقات آینده ارائه می شود

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله مروري بر تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.