مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز

 مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز

… دانلود …

مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز :

چکیده:
آلودگی محیطزیست با فلزات سنگین به دلیل تأثیر سوء این مواد سمی بر ارگانیسم زنده تبدیل به مسئلهای جهانی شده است.محدوده مورد مطالعه در این تحقیق منطقه پیرامون پتروشیمی شیراز واقع در 54 کیلومتری شهر شیراز در مجاورت رودخانهکر میباشد. به منظور بررسی چگونگی توزیع ژئوشیمیایی و تعیین میزان آلودگی، نمونهبرداری از 11 ایستگاه در پیرامون پتروشیمی و 1 ایستگاه از قسمت بالادست به عنوان نمونه شاهد انجام شد اجزاء دانهریز خاک توسط دستگاهICP-OES تجزیه شیمیایی شدند. مقایسه نتایج حاصل از تجزیه نمونهها با مقادیر کلارک از غلظت بالای عناصر آرسنیک، کروم، نیکل و گوگرد در بیشتر ایستگاههای مورد مطالعه حکایت دارد و بالا بودن کادمیم در نمونه شاهد نسبت به بقیه نمونهها نشان دهنده بالا بودن کلارک محلی این عنصر میباشد. جهت برآورد شدت آلودگی در منطقه و همچنین برای تفکیک اثر عوامل انسانی )آنتروپوژنیک( از عوامل طبیعی )ژئوژنیک( از ضریب غنیشدگیEF) استفاده شده است.

عنوان محصول دانلودی: مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز را در ادامه مطلب ببینید
مقاله توزيع ژئوشيميايي و تعيين ميزان آلودگي فلزات سنگينS و Ni ،Cr ،Cd ،Arدر زمينهاي کشاورزي پيرامون پتروشيمي شيراز