مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خلاقيت کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان

 مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خلاقيت کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان

… دانلود …

مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خلاقيت کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خلاقيت کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خلاقيت کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خلاقيت کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
حسین منصوری – دانشجوی دکتری مدیریت، مدیریت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، معاون من
فریبا رحیمی – دانشجوی دکتری مدیریت، مدیر امور کارکنان و رفاه – شرکت توزیع نیروی برق اس

چکیده:
امروزه با توسعه فنآوری و روند تحول تعالی سازمانی، نوع فعالیتهای انسانی در سازمان تغییر شکل داده و به صورت کار فکری در میآید که این امر نیاز به فرهنگ سازمانی مطلوب و خلاق را بیش از پیش نمایان میسازد. لذا، پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای خلاقیت کارکنان بپردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و روش جمعآوری دادهها، کتابخانهای- میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان را تشکیل میدهند. در راستای اهداف پژوهش، برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه خلاقیت رندسیپ ( 1986 ) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی جعفرینیا ( 1383 ) استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیتکارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (فرمول در متن اصلی مقاله) همچنین یافته های این پژوهش حاکی از عدم وجود تفاوت معناداری میان میانگین خلاقیت زنان و مردان شاغل میباشد. نتایج دیگر این پژوهش دلالت بر آن دارد که رابطه بین میزان خلاقیت کارکنان و سطح تحصیلات مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط معناداری بین سابقه خدمت و میزان خلاقیت کارکنان وجود نداشت.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خلاقيت کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خلاقيت کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان