مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم

 مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم

… دانلود …

مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم :

حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
ازجمله کارامدترین ابزارها جهت اندازه گیری دقیق و ساده جریان عبوری از آبراهه ها سرریزها میباشد درتحقیق حاضر نوع جدیدی از سرریزهای مرکب با نام سرریز کنگره ای قائم معرفی میگردد که شامل سه دهانه مثلثی درعرض کانال است نتایج نشان میدهد درحالتی که تراز جریان درون بخش مثلثی قرارگیرد رابطه دبی اشل از روابط سرریزهای مستطیلی تبعیت می کند حال آنکه درترازهای بالاتر از قسمت مثلثی رابطه دبی اشل خطی است مقایسه نتایج این پژوهش و رابطه دبی اشل مربوط به سرریزهای مرکب مثلثی مستطیلی بدون فشردگی جانبی بیانگر عملکرد بهتر سرریز کنگره ای قائم درترازهای بالاتر از بخش مثلثی نسبت به سرریزهای مرکب می باشد.

عنوان محصول دانلودی: مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم را در ادامه مطلب ببینید
مقاله معرفي نوع جديدي ازسرريزهاي مرکب مثلثي – مستطيلي به نام سرريز کنگره اي قائم