مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر

 مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر

… دانلود …

مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر :


محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
محمود اصل محمدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید چمران اهواز
علی تقوی عروه – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن قنبرزاده – دکترای فیزیولوژی ورزشی- استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالحمید حبیبی – دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
دما و رطوبت نسبی عوامل مؤثر در تحریک برنکواسپاسم ناشی از ورزش (Exercise – Induced Bronchospasm) است. هدف این تحقیق بررسی اثر دمای و رطوبت نسبی محیط بر میزان وقوع EIB در پیش از آزمون و در دقایق 10، 5، 15 و یک ساعت بعد از فعالیت در گروه ورزش و گروه کنترل بود. از میان 60 نوجوان هنرستان ورزش و تربیت بدنی بعد از اجرای آزمونی استاندارد، 24 آزمودنی که حداکثر اکسیژن مصرفی 2/4 55/6± میلی لیتر بر کیلوگرم وزن در دقیقه بودند انتخاب شدند. و این افراد به صورت تصادفی به دو گروه 12 نفری ورزش و کنترل تقسیم شدند. یک ساعت بعد از مواجه گروه ورزش و گروه کنترل با دما و رطوبت نسبی محیط، شاخص سرعت جریان بازدم اوج (1)O قبل از اجرای آزمون توسط دستگاه اسپیرومتری اندازه گیری شد و بعد از اجرای ازمون در دقایق 15، 10، 5 و یک ساعت بعد نیز شاخص ذکر شده اندازه گیری شد و آزمون T همبسته برای مقایسه این شاخص در یک گروه و از T مستقل برای مقایسه نتایج در دو با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 16 در سطح معنی داری P<0/001 محاسبه شدند. میزان وقوع EIB بر اساس افت 15 درصدی در PEFR بعد از ورزش محاسبه شد. بیشترین میزان وقوع EIB بعد از آزمون در گروه ورزش در دقایق 5 و 15 به ترتیب برابر با 58% و 41/66% مشاهده شد. همچنین هیچ اختلاف معنی داری (P<0/001) بین PEFR قبل و بعد از ورزش در دو گروه مشاهده نشد. کمترین همبستگی در PEFR در دقیقه 10 بعد از ورزش در گروه ورزش مشاهده شد. بنابراین ورزش در دمای 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 50 درصد سبب وقوع 298 درصدی EIB در ورزشکاران فعال و وقوع 12/49 درصد در افراد ورزشکار غیر فعال و تنها مواجه با این شرایط می شود. برونکواسپاسم ناشی از ورزش = EIB، گروه ورزش = GEXE، گروه کنترل= GCO

با سلام،محصول دانلودی مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله اثر دما و رطوبت نسبي محيط و فعاليت بدني بر پاسخ هاي برنکواسپاسم ناشي از ورزش در نوجوانان ورزشکار نخبه پسر