مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني

 مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني

… دانلود …

مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني :

تعداد صفحات:6
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش سازمانی با تعالی سازمانی می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی و به روش پیمایشی انجام گرفت، جامعه آماری این پژوهش را کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان، در سال 1390 تشکیل می داد، که تعداد آنها 400 نفر برآورد گردید. از این تعداد 200 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 200 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 130 پرسشنامه عودت داده شد. برای اندازه گیری داده ها از دو پرسشنامه استفاده گردید، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت که ستاری قهفرخی آن را به فارسی ترجمه نمود و گزارش کرده است که روایی صوری آن در ایران مورد تأئید اساتید و صاحب نظران قرار گرفته و پایایی سوالات نیز بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ معادل 0/93 گزارش شده است و پرسشنامه تعالی سازمانی که توسط امانی شلمزاری طراحی و تدوین گردیده و روایی صوری این پرسشنامه و پایایی آن مورد تأئید قرار گرفته است. این پرسشنامه، نه زیر مقیاس رهبری، خط مشی و راهبرد نتایج مشتری، فرآیندها، کارکنان، مشارکت ها، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش سازمانی و تعالی سازمانی به صورت کلی، همبستگی مثبت قوی معنادار وجود دارد.

اینک شما با جستجوی مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني