مقاله قوم گرايي در مصرف و رابطه آن با ميهن پرستي و گرايشات جهان وطني در ميان اساتيد دانشگاه آزاد گچساران

 مقاله قوم گرايي در مصرف و رابطه آن با ميهن پرستي و گرايشات جهان وطني در ميان اساتيد دانشگاه آزاد گچساران

… دانلود …

مقاله قوم گرايي در مصرف و رابطه آن با ميهن پرستي و گرايشات جهان وطني در ميان اساتيد دانشگاه آزاد گچساران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قوم گرايي در مصرف و رابطه آن با ميهن پرستي و گرايشات جهان وطني در ميان اساتيد دانشگاه آزاد گچساران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله قوم گرايي در مصرف و رابطه آن با ميهن پرستي و گرايشات جهان وطني در ميان اساتيد دانشگاه آزاد گچساران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله قوم گرايي در مصرف و رابطه آن با ميهن پرستي و گرايشات جهان وطني در ميان اساتيد دانشگاه آزاد گچساران :

تعداد صفحات:12
چکیده:
قوم گرایی در مصرف به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حمایت از کار و سرمایه داخلی به شمار می رود. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی قوم گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن پرستی و گرایشات وطن طلبی می پردازد. امعه آماری کلیه اساتید دانشگاه آزاد واحد گچساران و نمونه شامل 40 نفر می باشد. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعا و دستیابی به اهداف، از پرسشنامه بی نام و پرسشنامه این پژوهش مقیاس بین المللی CETSCALE شیمپ و شارما است که برای اندازه گیری قومگرایی مصرف کنندگان اولین بار در سال 1987 استفاده شده است. جهت بررسی و آزمون فرضیه های تدوین شده تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ضریب پایایی محاسبه شده پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 0/618 به دست آمده است که نشان می دهد این پرسشنامه ها از نظر پایایی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل های آماری نشان از رابطه معنادار میان قوم گرایی در مصرف با میهن پرستی می باشد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله قوم گرايي در مصرف و رابطه آن با ميهن پرستي و گرايشات جهان وطني در ميان اساتيد دانشگاه آزاد گچساران روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله قوم گرايي در مصرف و رابطه آن با ميهن پرستي و گرايشات جهان وطني در ميان اساتيد دانشگاه آزاد گچساران