مقاله تاثيرارتفاع بوته و زمان گلزني برعملکرد کمي و کيفي توتون گرمخانه اي

 مقاله تاثيرارتفاع بوته و زمان گلزني برعملکرد کمي و کيفي توتون گرمخانه اي

… دانلود …

مقاله تاثيرارتفاع بوته و زمان گلزني برعملکرد کمي و کيفي توتون گرمخانه اي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثيرارتفاع بوته و زمان گلزني برعملکرد کمي و کيفي توتون گرمخانه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثيرارتفاع بوته و زمان گلزني برعملکرد کمي و کيفي توتون گرمخانه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثيرارتفاع بوته و زمان گلزني برعملکرد کمي و کيفي توتون گرمخانه اي :


محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محمدرضا سراجی – محققین گروه تکنولوژی و ترویج مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
رضا محسن زاده – محققین گروه تکنولوژی و ترویج مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
فتروس صالحی – رئیس گروه تکنولوژی و ترویج مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
رامین مصباح – کارشناس شرکت دخانیات ایران

چکیده:
یکی ازمهمترین عملیات مدیریتی درتوتونهای گرمخانه ای انجام صحیح و به موقع گلزنی و کنترل جوانه های جانبی است این عملیات درتوسعه و رشدریشه مقاومت به خشکی و وزش باد کاهش استقرار افات و افزایش سنتز نیکوتین موثر است این تحقیق به منظور تعیین ارتفااع مناسب تعدادبرگ و زمان گلزنی جهت بهبود کمی و کیفی برگهای عمل اوری شده در10تیمار شامل سه مرحله تکمه ای اوایل گلدهی و گلدهی کامل و تعدادبرگ 18و20و22 به همراه تیمارشاهد بدون گلزنی و کنترل جوانه جانبی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی دوسال 1387-88 اجرا شد براساس تجزیه واریانس مرکب صفات مورد ارزیابی بین تیمارها ازلحاظ عملکردوزن سبز عملکردبرگ عمل اوری شده متوسط قیمت توتون درامد ناخالص و درامد خالص درهکتاردرصد قندونیکوتین درسطح احتمال 1درصد تفاوت معنی داروجودداشت براساس نتایج دوساله تیمارگلزنی درمرحله تکمه دهی وبرداشت 22 برگ با 4645کیلوگرمدرهکتار بیشترین عملکردوتیمارشاهد با 3054 کیلوگرم درهکتار کمترین مقدار را دارا بود.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله تاثيرارتفاع بوته و زمان گلزني برعملکرد کمي و کيفي توتون گرمخانه اي وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله تاثيرارتفاع بوته و زمان گلزني برعملکرد کمي و کيفي توتون گرمخانه اي