مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت

 مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت

… دانلود …

مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت :


محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
مریم سمائی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی
مهدی راستگو – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن راشدمحصل –
علی قنبری –

چکیده:
به منظورمطالعه تاثیردزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و تراکمهای مختلف کاشت برعملکردذرت ازمایشی بصورت طرح کرت های نواری خردشده درقالب بلوک کامل تصادفی وباسه تکرار درسال 1390 درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد دراین ازمایش کنترل وعدم کنترل علفهای هرزبه عنوان فاکتورنواری فاکتور اصلی شامل سطوح مدیریت علف های هرز درسه سطح 50و75و100درصد دزتوصیه شده 2لیتردرهکتار علف کش فورام سولفورون و وجین کامل و تراکم های مختلف کاشت 5و7و9و11بوته درمترمربع به عنوان فاکتورفرعی درنظرگرفته شدند باتوجه به نتایج بدست امده سطوح مدیریت علف هرزنسبت به عدم کنترل علف هرزتاثیرمعنی داری درافزایش عملکردبیولوزیک و عملکرددانه ذرت داشت بطوریکه تیماروجین امل باعث افزایش 69/5درصدی درعملکردبیولوژیک ذرت شد همچنین با افزایش تراکم ذرت درشرایط عدم کنترل علف هرزتفاوت معنی داری درعملکردبیولوژیک ذرت مشاهده نشد درحالیکه درشرایط کنترل علف هرزعملکردذرت کاهش معنی داری نشان نداد

عنوان محصول دانلودی: مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت را در ادامه مطلب ببینید
مقاله اثرات دزهاي کاهش يافته علف کش فورام سولفورون اکوئيپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم هاي مختلف کاشت