مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک

 مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک

… دانلود …

مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک :

محل انتشار: کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مجتبی جهانی سه قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمت زاده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قاسم محمدی نژاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید حمیدرضا هاشمی – کارشناس ارشد پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

چکیده:

شناخت کافی از روابط ژنت کیی و طبقه بندی ذخایر توارثی در برنامه هایبه نژادی نقش کلیدی دارد. کشور ایران دارای ژنوتیپ های زراعی متنوعیاست و بالقوه دارای منبع بزرگ ژنت کیی برای ژنوتیپ های برنج است.هدف اصلی این مطالعه بررسی تنوع ژنت کیی ذخایر توارثی برنج ایران میباشد، هفده صفت زراعی بین 36 ژنوتیپ برنج ایرانی در قالب طرح لاتیسسه گانه مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس نشان داد که اختلافمعنی داری بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات مورد بررسی وجود دارد کهنشانگر وجود تنوع ژنت کیی در این ژنوتیپ ها می باشد. تجزیه خوشه ایداده های استاندارد شده به روش وارد و معیار فاصله اقلیدسی ژنوتیپهای مورد بررسی را در 5 گروه قرار داد. الگوی خوشه بندی ژنوتیپ ها رابراساس اینکه رقم اصلاحی جدید، رقم اصلاحی سنتی، ژنوتیپ بومی ویا توده محلی باشند تقسیم بندی کرد. نتایج این بررسی نشان می دهدکه در برنامه های اصلاحی آتی برای تولید ارقام دارای بیشترین تنوع وبالاترین هتروزیس می توان از دورگ گیری بین گروه کی و پنج بهره برد.

عنوان محصول دانلودی: مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسي روابط ژنتيکي بخشي از ذخاير توارثي برنج ايراني (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژيک