مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي

 مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي

… دانلود …

مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

محمدرضا مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظورمطالعه اثرات مقادیر کود نیتروژنی درخواص کمی و کیفی گندم دیم پژوهشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با مقادیرنیتروژن 30و60و90 کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار از منابع اوره به علاوه یک کرت شاهد بدون مصرف نیتروژن در3 تکرار و بهمدت 1 سال زراعی درمنطقه میانه به اجرا درآمد تمامی کودهای نیتروژنی و فسفرمورد نیاز هم زمان با کاشت مصرف شد گندم از رقم آذر2 و سرداری با تراکم بذر400 دانه درمترمربع کشت شد نمونه های خاک ازتمام تیمارها جهت تعیین مقدار رطوبت ونیتروژن از اعماق 25-0 سانتیمتر تهیه گردید نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد پاییزه نیتروژن بهتر ازکاربرد تقسیطی آن بود و کاربرد آن ازلحاظ تولید عملکرد دانه کارایی استفاده از نیتروژن ودرصد پروتئین دانه از تاثیر بالایی برخوردار بود همچنین از نتایجاین پژ<هش می توان به این اشاهر کرد که با مصرف بهینه و جایگذاری مناسب کود نیتروژن و مدیریت آبیاری درشرایط دیم و رعایت تناوب وارقام مورد بررسی این تحقیق کاربرد نیتروژن با این مقدار و با این روش نمی تواند غلظت نیترات درخک را دراعماق مختلف خاک بطور فزاینده ای افزایش دهد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي اثرمناسب ترين ميزان مصرف نيتروژن درعملکرد دانه ارقام گندم ديم آذر2 و سرداري درشرايط زارعين ديم کار ميانه با استفاده از کارنده هاي جديد ابداعي