تحقيق در مورد ارتباط بين انسان ها

تحقيق در مورد ارتباط بين انسان ها

… دانلود …

تحقيق در مورد ارتباط بين انسان ها دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق در مورد ارتباط بين انسان ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق در مورد ارتباط بين انسان ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق در مورد ارتباط بين انسان ها :

ارتباط بین انسان ها

ارتباطات
عمده تعریفی كه از ارتباطات مطرح شده است و عموماً مبنا برای تعاریف دیگر نیز هست، این تعریف دكتر محسنیان راد است: «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده،مشروط بر آنكه درگیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.» این تعریف دربرگیرنده آن است كه هرچه بین پیام یا در واقع معنی درون پیام فرستنده و معنی دریافتی از سوی گیرنده شباهت بیشتری باشد ارتباط كامل تر خواهد بود.
دكتر محسنیان راد در كتاب «ارتباط شناسی» سه شكل برقراری ارتباط و نتیجه آن طبق تناظر دو معنی از سوی فرستنده و گیرنده را معرفی كرده است:

فقدان ارتباط
ارتباط ناقص
ارتباط كامل
(ارتباط با خود) فرا ارتباط

عمده كلیه واژه های ارائه شده از تعاریف ارتباطات عبارتند از:
اقناع، اشتراك فكر، تاثیرپذیری، تاثیرگذاری، تغییر رفتار، جستجو برای پاسخ، درك عملی، داشتن علائم مشابه، درك معنی، همانندی تجربه، انتقال معنی، انتقال اطلاعات، دریافت پیام و;

مفهوم خود
خود در جریان ارتباط شكل می گیرد. نوزادان در بدو تولید هیچ شناختی از خود ندارند و این شناخت در جریان اولین نشانه های ارتباطی با محیط اطراف، پدر و مادر و اطرافیان حاصل می شود انسان در جریان برخورد و تعامل با دیگران با خودش آشنا می شود و در نتیجه اظهارنظر دیگران در مورد خودش، این اظهارنظرها را می پذیرد. مفهوم خود در بدو تولد ابتدا در برخورد با خانواده شكل می گیرد. در برخورد و برقراری ارتباط با گروه همسالان تثبیت شده و در جریان روابط اجتماعی در سطحی وسیع تر تكامل می یابد مفهوم خود، در حقیقت، محصول درونی شدن دیدگاههای افراد خاص و افراد معمولی است.
ارتباط با خود

در این دوران كه ما زندگی می كنیم، مردم به ویژه آنهایی كه در شهرهای بزرگ زندگی می كنند از احساس وحشتناكی به نام « تهی بودن» رنج می برند. هرچند كه رسانه های جمعی در پهنه ای وسیع با انسان در ارتباطند و او را سرگرم می كنند، اما انسان ناكام و درمانده در برابر كویر زندگی خویش قرار می گیرد. این «درون ناخودآگاه» است كه در برخورد و ایجاد ارتباط مهمترین وسیله یا فضای ارتباطی است. در عین اینكه خود این دورن ناخود آگاه ارزشمندترین مخاطب فرد است. هندوهاو چینی ها با انجام حركاتی چون «یوگا» به این ارتباط دست یافته اند. انسان به دو دلیل عمده در ارتباط با خود دچار مشكل می شود؛

الف) محرك های غریزی كه انسان را یك سویه نگر كرده و توازنش را برهم می زند، مثلاً تحریك جنسی باعث عدم پاسخگویی به نیازهای دیگر می شود. قدما این حالت را «گمگشتگی روحی» می خواندند.

ب) خود بزرگترین نیروی روان است. خود می تواند انسان را گرفتار جنون عظمت خواهی یا تخیلات فریبنده دیگر كند. شخصی كه گرفتار این حالت شود همواره با واقعیت انسانی خود را از دست می دهد. این مسأله باعث می شود خود، «من خودآگاه» را به خطر اندازد.

عمیق ترین نتیجه ارتباط برقرار كردن با خود باعث پدیدارشدن قالب خاص و اصیلی در ارتباطات می گردد كه به «ارتباطات درون فردی» معروف است. ارتباطات درون فردی یك دادو ستد ارتباطی است كه در درون فرد روی می دهد. این نوع از ارتباط در حقیقت حرف زدن با خود است.

از نظر «مانكن»، انسان در برقراری ارتباط قائل به نمادهایی است. از طریق این نمادهاست كه آنچه او به دیگران می گوید می تواند همان معنی و مفهوم را برای خودش داشته باشد كه برای دیگران دارد. هرچند كه در بسیاری از تعابیر از ارتباط درون فردی آن را اساس تمام انواع ارتباط و بخشی از ارتباط دانسته اند. انسان در واقع در نتیجه معانی كه در ذهن دارد با دیگران ارتباط برقرار می كند – اما مفهوم ارتباط درون فردی مفهومی كاملاً مجزاست.

الف ) فرایند رمزگذاری و رمزگشایی در تنهایی انسان
ب )درون نگری انسان به یك مصیبت شخصی
انواعی از ارتباط درون فردی هستند كه انسانها درون نهادشان و تحت تاثیر عشق ها، نفرت ها، آرمانها و;. در خود دارند.
از نظر «بارلاند»، محمل ارتباط درون فردی محصور در تنهایی یك شخص است كه با محیط خویش بده و بستان دارد و هم اوست كه آنچه را كه مقاصدش ایجاب كرده، می بیند و آنچه را اندامگان او پذیرفته، حس می كند و نشانه ها را بر طبق پویش شخصیت خویش تداعی و به یكدیگر پیوند می زند.
ارتباطات میان فردی

ظهور مبحث ارتباطات میان فردی از سال 1970 بود. تا این دوران و در آغاز پیدایش این شاخصه قابل تامل در ارتباطات از نتایج و ماحصل پژوهشهای انجام شده در رشته هایی چون روانشناسی، روانپزشكی، مشاوره و مددكاری اجتماعی استفاده می شد. اگرچه ارتباطات میان فردی امروزه بعنوان یك رشته مستقل دانشگاهی مورد توجه قرار می گیرد ولی در اصول كلی و مباحث اصلی نظری تابعی از علم ارتباطات است.

– تعریف ارتباطات میان فردی؛ برخی عمده ترین ویژگی ارتباطات میان فردی را تعداد افراد در فضای ارتباط و برخی نیز بافت صمیمانه ارتباط عنوان كرده اند. لیكن شاخصه اصلی ارتباطات میان فردی «تعاملی» بودن آن است. ارتباطات میان فردی در حقیقت نوعی از تعامل است. تعریف علمی ارتباطات میان فردی:
«یك تعامل گزینشی، نظام مند، منحصر به فرد و رو به پیشرفت است كه سازنده شناخت طرفیت از یكدیگر و محصول این شناخت است و موجب خلق معانی مشترك در بین آنها می شود»

اصول روابط میان فردی
بسیاری از روانشناسان اجتماعی برای روابط بین افراد در قالب خاص ارتباط میان فردی با توجه به تعریفی كه ارائه شد، اصولی را قائل هستند. این اصول عبارتند از:
1- انسانها نمی توانند با هم رابطه برقرار نكنند.

2- ارتباط میان فردی با انتخابهای اخلاقی عجین است.
3- در جریان ارتباط میان فردی معانی مختلفی خلق می شوند.
4- ارتباط میان فردی موجب توسعه و تداوم روابط می شود.

5- ارتباط میان فردی كارآمد، آموختنی است.

اهمیت ارتباطات میان فردی
برای درك بهتر اهمیت ارتباطات میان فردی داستانی را كه «جولیا تی. وود» در كتاب «ارتباطات میان فردی» نقل كرده است. مورد توجه قرار می دهیم؛
«دو ماه است برای مصاحبه این طرف و آن طرف می روید ولی تا به حال شغلی بدست نیاورده اید. پس از مصاحبه ناموفق دیگری، یكی از دوستان نزدیكتان می پرسد چه مشكلی دارید. دوست شما بجای اینكه فوراً با شما همدردی كند، پیشنهاد می كند ناهار با هم باشید و با هم صحبت كنید. هنگام ساندویچ خوردن به دوست خود می گویید كه نگران وضعیت كارتان هستید و نمی دانید اشكال در كجاست. دوست شما با دقت به صحتبهایتان گوش می دهد و به شما می

فهماند كه او نیز نگران است. سپس بحث كسانی را پیش یم كشد كه آنها نیز بیكار هستند. ناگهان احساس می كنید كه تنها نیستید. دوست شما به یادتان می اندازد كه ترم آخر چقدر نگران بودید اما بالاخره موفق شدید با فارغ التحصیل شوید. با گوش دادن به صحبتهای او اعتماد به نفس شما دوباره بالا می رود و پیش از جداشدن از شما یك رشته ترفندهای جدید را برای مصاحبه به شما توصیه می كند و شما دوباره امیدوار می شوید.»

براساس مدل نیازهای «آبراهام مازلو» (1968) نیازهای انسان از بنیادی ترین شان شروع و با ارضای آنها، انسان نیاز به تأمین نیازهای انتزاعی تری دارد.
انتزاعی ترین نیاز
نیاز به خود شكوفایی
نیاز به عزت نفسی
نیاز به تعلق خاطر داشتن

نیاز به ایمنی و محافظت
نیاز به ادامه بقا

(هوا، غذا، نیازجنسی و;)
بنیادی ترین نیاز
1- نیازهای جسمی: كودكان تازه متولد شده با گریه می فهمانند كه گرسنه اند. در طول مسیر رشد خود، انسان برای بقا نیاز به ارتباط با دیگران دارد.
2- نیاز به آرامش و امنیت: وقتی كه شما را كسی تهدید می كند برای محافظت از خود به مجریان قانون مراجعه می كنید.
3- نیاز به تعلق خاطر داشتن: ما نیاز به پذیرش دیگران و معاشرت آنها داریم و در عین اینكه می خواهیم دیگران را بپذیریم و آنها را تأیید كنیم.
4- نیاز به عزت نفس: بهادادن به خودمان و ارزش قائل شدن برای خودمان و ارزشمندبودن از نظر دیگران انسان زمانی برای خودش احترام قائل می شود كه دیگران او را محترم بشمرند.

5- نیاز به خوشكوفایی: از نظر مازلو، نیاز به خودشكوفایی انتزاعی ترین نیاز انسان است. انسان به دنبال چیزی بیش از بقاء امنیت، تعلق خاطر داشتن و عزت نفس است. انسان موجودی كمال جوست. دوست دارد با برقراری ارتباط با دیگران و بهره مندی از تجارب آنها در ابعاد جدیدی را در خودش پرورش دهد و مهارتهای جدیدی را كسب نماید. انسان در جریان ارتباط با دیگران است كه پی به توانایی ها و استعدادهای خود می برند.
شاید اولین كسی را كه به شما گفت در فلان زمینه استعداد دارید به خاطر بیاورید، همین تشویق و تشویقهای دیگر باعث شد تا شما به دنبال همان استعدد بروید و خود را شكوفا سازید.

6- مدلهای ارتباطات میان فردی
1- مدل های خطی: هارولد لاسول در سال 1948 مدل ارتباطی خود را ارائه داد. در این مدل یك نفر بر دیگری تاثیر می گذارد. این دیدگاه شامل پنج عنصر، چه كسی، چه می گوید، در چه كانالی، به چه كسی و با چه تأثیری می باشد.

كلورشنون و وارن ریور بعدها با تكمیل مدل لاسول در سال 1949 به مدل خود عنصر پارازیت را افزودند. این دو مدل سه ضعف عمده داشتند اولاً جریان ارتباط در آنها یك طرفه است و دوماً شنوندگان منفعلانه پیامهای فرستنده را دریافت و پاسخی نمی دهند.
(مقصد) گیرنده علامت دریافتی علامت = كانال پیام منبع اطلاعات
پارازیت
ضعف سوم آن است كه ارتباطات اساساً
فرایندی پویاست ولی این مدل ها ارتباطات را ایستا جلوه می دهند.

2- مدل های تعاملی: بازخورد یا feedback اصلی ترین عنصر این مدل هاست. ویلبرشرام یكی از صاحبان این مدل های ارتباطی است. وی معتقد است كه بازخورد در فرآیند ارتباط، نوع ثانویه پیام است. پیام دهندگان در حقیقت پیام را در درون میدان شخصی تجربه خود خلق و تفسیر می كنند. هرچه میدان تجربی افراد همپوشی بیشتری داشته باشد افراد منظور یكدیگر را بهتر می فهمند.

ضعف این مدل ها در این است كه فرایند ارتباطات انسانی را بطور كامل پوشش نمی دهند. این مدل ارتباط را یك فرایند زنجیره ای خطی نشان می دهد. در این مدل ابتدا یك نفر با دیگر ارتباط برقرار می كند و پس دیگری به او پاسخ می دهد این در حالی است كه ارتباط فرایندی همزمان است نه نوبتی. ضعف بعدی این است كه این مدل به پویایی ارتباط توجه نمی كند اگر دو نفر مدت طولانی با هم در ارتباط هستند رابطه آنها با هم صمیمی تر و خودمانی تراز زمانی است كه با هم تازه آشنا شدند.

اینک شما با جستجوی عبارت تحقيق در مورد ارتباط بين انسان ها وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
تحقيق در مورد ارتباط بين انسان ها