مقاله مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآيندهاي يادگيري در مورد خود آزمايي پستان در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه علوم پزشکي شيراز

 مقاله مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآيندهاي يادگيري در مورد خود آزمايي پستان در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه علوم پزشکي شيراز

… دانلود …

مقاله مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآيندهاي يادگيري در مورد خود آزمايي پستان در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه علوم پزشکي شيراز دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآيندهاي يادگيري در مورد خود آزمايي پستان در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه علوم پزشکي شيراز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآيندهاي يادگيري در مورد خود آزمايي پستان در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه علوم پزشکي شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآيندهاي يادگيري در مورد خود آزمايي پستان در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه علوم پزشکي شيراز :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

راضیه بیگی بروجنی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاخته ادیب –

چکیده:

مقدمه و هدف: شایع ترین سرطان گزارش شده در زنان ایرانی، سرطان پستان می باشد که 18/9 درصد از کل سرطانها را به خود اختصاص داده است. در دهه های اخیر میزان تشخیص آن بخاطر استفاده از روشهای غربالگری پستان در حال افزایش است.خودآزمایی پستان فرصتی را برای کشف زودرس و درمان بهتر در اختیار زنان می گذارد. مطالعات نشان می دهد که برنامه های آموزشی در مورد خودآزمایی پستان سبب افزایش آگاهی و دفعات انجام خودآزمایی می گردد. از طرف دیگر، از جمله عرصه هایی که در چند سال اخیر مورد هجوم فناوری اطلاعات قرار گرفته، آموزش است و در این راستا آموزش الکترونیک به دلیل مزایای بارزی همچون عدم محدودیت زمانی و مکانی و ; مورد توجه است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر آموزش با استفاده از بوکلت و لوح فشرده بر برآیندهای یادگیری دانشجویان و بیان اهمیت استفاده از تکنولوژی در آموزش می باشد.روش تحقیق: این مطالعه نیمه تجربی به صورت قبل و پس آزمون در 40 نفر ( 24 نفر اتاق عمل و 16 نفر هوشبری) دانشجویان ترم اول و دوم ساکن در خوابگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. در ابتدا مشخصات دموگرافیک، میزان آگاهی، باور بهداشتی و دفعات انجام خودآزمایی پستان در هر دو گروه با استفاده از آزمون های آماری مقایسه شد و هیچگونه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. سپس مداخله مورد نظر (که با قرعه کشی تعیین گردید) برای دانشجویان اتاق عمل بوکلت و برای دانشجویان هوشبری لوح فشرده با محتوای یکسان ارائه شد و چهار هفته بعد، پس آزمون به عمل آمد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دارای سه قسمت (مشخصات دموگرافیک،آگاهی سنجی و باورهای بهداشتی برگرفته شده از پرسشنامه استاندارد مدل باور بهداشتی چمپیون) انجام گرفت. لوح فشرده توسط پژوهشگران و متخصصین کامپیوتر بر اساس محتوی آموزشی معتبر طراحی شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که اکثریت دانشجویان اتاق عمل (68/9 درصد) و هوشبری ( 80 درصد) در دامنه سنی 19-20 سال با میانگین سنی به ترتیب (1/8 ± 19/4، 0/7 ± 20/9) اکثریت دانشجویان مجرد، بدون سابقه ابتلاء به بیماری و مواجهه با بیمار سرطانی، بدون انجام خودآزمایی پستان بوده و قبلا هیچگونه اطلاعاتی در مورد خودآزمایی پستان کسب نکرده بودند. در هر دو گروه با استفاده از لوح فشرده و بوکلت میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده از آگاهی قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار را نشان داد (P<0.000) آگاهی در مورد خودآزمایی پستان در دو گروه اتاق عمل و هوشبری پس از آموزش نیز تفاوت معنی داری نشان داد (P<0.01) همچنین باور بهداشتی و دفعات انجام خودآزمایی تفاوت معنی داری را نشان داد. هیچ کدام از متغیرهای فردی زمینه ای با نمرات کسب شده از آگاهی و باور بهداشتی تفاوت معنی داری را نشان نداد.نتیجه گیری: در این تحقیق یافته های پژوهش نشان داد که آموزش با هر دو شیوه میزان آگاهی را افزایش می دهد و بر باور بهداشتی و دفعات انجام خودآزمایی پستان تاثیر دارد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآيندهاي يادگيري در مورد خود آزمايي پستان در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه علوم پزشکي شيراز روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآيندهاي يادگيري در مورد خود آزمايي پستان در دانشجويان دختر ساکن در خوابگاه علوم پزشکي شيراز