مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک)

 مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک)

… دانلود …

مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک) :

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

شکوه کریمی – تهران – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین

چکیده:

سازند آسماری بخش مهمی از نهشته های سنوزو ئک ( ال گو موسن ) در جنوب غرب اران ( حوضه زاگرس ) را تشکیل داده است. در ا ین مقاله با مطالعات دقیق پتروگرافی و تشخص میکرو فا سیس و فونای موجود در 280 مقطع نازک مربوط به خرده های حفاری چاه مذکور و 120 مقطع نازک مربوط به سازند آسماری در طاقد یس چناره مدل محیط رسوبی سازند آسماری در ا ن منطقه تعین و ا ین دو با هم مقا یسه و مطابقت داده شد . بر این اساس 17میکروفا سیس مربوط به 4 محیط رخساره ای پهنه جزرومدی، لاگون، سد و د رِای باز تشخص داده شده است . بنابر مشخصه های اصلی میکروفاسس های موجود، تغیرات عمودی و نیز فقدان رخساره های رِزشی و لغزشی که بِانگر شیب بالای محیط رسوبگذاری در هنگام نهشته شدن رسوبات هستند، محط سازند آسماریک پلا تفرم کربناته ازنوع رمپ باشیب یکنواخت ( Homoclinal )عِن گرد د. همچنین با توجه به فونای موجود مشخص شد رسوبات متعلق به اشکوب شات ن در تاق دیس چناره وجود ندارد

عنوان محصول دانلودی: مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک) را در ادامه مطلب ببینید
مقاله ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري درچاه شماره 1 ميدان لب سفيد و مقايسه آن با تاقديس چناره ( شمال غربي انديمشک)