مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار

 مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار

… دانلود …

مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار :

بررسی وطراحی سیستم انبار

کلیات ومقدمه
كلیات

یكی از اهداف اولیه فعالیتهای سازمانی، نیل به اهداف با حداكثر كارایی می باشد. سازمانها جهت نیل به اهداف خود از منابع مختلفی بهره میگیرند. مواد مصرفی، ملزومات، ماشین آلات و ; ورودیهای سیتمهای سازمانی بازرگانی و صنعتی را تشكیل می دهند. این ورودیها پس از تهیه و تدارك توسط واحدهای خرید و تداركات ( باكاراترین روش، در بهترین زمان موردنیاز و با بهتریان كیفیت نسبی در ارتباط با قیمت) ضروریست تا به بهترین نحو ممكن است نیز در سازمان حفظ و نگهداری شوند.

• واحدهای تجاری خصوصی
• واحدهای تجاری دولتی
• واحدهای تجاری تعاونی
• واحدهای مختلط.

تعریف بازرگانی

بازرگانی یا تجارت به مبادله كالا و خدمات میان اشخاص حقیق و حقوقی داخل یا خارج از كشور اطلاق می‌شود.
اهم اصول سیاست بازرگانی
• تأمین
• صادرات
• ایجاد رقابت
• انتقال

• ایجاد
اهم سیاست‌های مبادلاتی در ایران

اهم سیاست‌های مبادلاتی در ایران عبارت‌اند از : سیاست مبادلات آزاد (پرداخت نقدی و مدت‌دار یا یوزانس)، سیاست مبادلات تهاتری یا پایاپای، سیاست مبادلات از طریق ایجاد كمیته معاملات دوجانبه و سیاست‌های مبادلاتی واردات در مقابل صادرات.

نتیجه موضوعات مندرج در مقررات عمومی موارد بسیار حائز اهمیت شامل موارد زیر می باشد:

1 تعیین حقوقی گمركی
2 سود بازرگانی
3 كارت بازرگانی
4 تعیین انواع كالاها
5 تعیین استانداردهای لازم‌الجرا در امر واردات وصادرات كالاها و خدمات.
6 تعیین سیاست‌های خاص وارداتی
7 تعیین سیاست‌های حمایت از صادرات :

تشكیلات و سازمان كسب و كار در ایران
عاملان فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در ایران به سه گروه تقسیم میشوند كه عبارتند از:
• دولتی
• تعاونی
• خصوصی

هدف بخش دولتی

هدف بخش دولتی از فعالیتهای بازرگانی معمولاً متعدد بوده و منحصر به كسب سود نمیباشد. این اهداف به وسیله قانون و یا در اساسنامهای برای هر عامل یا واحد فعالیت تعیین و تصریح میشود. به عنوان مثال، هدف دولت از خدمات بهداشتی، تنها رفاه و رضایتمندی است نه كسب سود.

هدف بخش تعاونی

هدف بخش تعاونی، تحقق اهداف اعضاء و رفع نیازهای مشترك آنها م

یباشد. در این بخش، افراد برای نیل به هدف (اهداف) معینی با هم همكاری مینمایند. تعاون راهی است برای سپردن و واگذاری كار مردم به خود آنها بدون آنكه در معرض آسیبپذیری انگیزه سود قرار گیرند.
هدف بخش خصوصی

هدف بخش خصوصی از تولید و تجارت كسب سود است. این بخش متناسب با فرهنگ حاكم، شرایط اقتصادی كشور و قابلیت كارگزارانش تلاش میكنند تا سود خو

د را در كوتاه مدت یا بلند مدت در یك واحد كسب و كار منفرد و یا در مجموعه واحدهای خود به حداكثر برساند. بخش خصوصی ممكن است به اشكال مالكیت شخصی، مشاركتی و یا سهامداری باشد.

اشكال بخش خصوصی
بخش خصوصی ممكن است به اشكال زیر وجود داشته باشد:
• مالكیت شخصی
• مشاركتی
• سهامداری

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
طبق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بابرنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست كه به صورت مالكیت عمومی در اختیار دولت است.

بخش تعاونی
بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بیر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‌شود.

بخش خصوصی
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و تعاونی است.

فصل( 2 )مروری بر عوامل مهم درسیستم انبار

اهمیت خرید در سازمانها

خرید یكی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های بشری به شمار می‌آید. از زمانی كه بشر محصولات خود را با دیگران مبادله می‌كرده، در عمل، خرید به نوعی در جریان بوده است. افراد، سازمانها و یا كشورها به این جهت خرید می‌نمایند كه بتوانند نیازمندیهای خود را مرتفع نموده و از مطلوبیت حاصل از ابتیاع و مصرف كالاها و خدمات برخوردار گردند.

سودآوری سازمان
سودآوری سازمان مستلزم بهره‌گیری از تركیب بهینه‌ای از 5 عامل زیر می‌باشد.

• ماشین (Machine)
• نیروی انسانی (Man Power)
• مواد (Material)
• پول یا سرمایه (Money)
• مدیریت (Management)

اهداف بخش خرید
هدف اصلی مدیریت خرید عبارت است از تصمیم‌گیری نظام‌مند برای یافتن پاسخهای مفید و مؤثر در تعیین آمیزه خرید( موضوع خرید، منبع خرید، زمان خرید، مقدار خرید، كیفیت خرید، قیمت خرید و 😉

اهم اهداف بخش خرید
حمایت از بخشهای عملیاتی سازمان از طریق برقراری جریان مداوم و منظم مواد و خدمات
شناسایی و تعیین جایگزینهایی مطمئن برای كالاها و مواد مصرفی توسط سازمان
برقراری ارتباطی مداوم و مناسب با فروشندگان و تأمن كنندگا

ن منابع جهت بر خورداری از حمایت آنها در مواقع ریسكی و مخاطره‌آمیز و عادی
برقراری هماهنگی كامل با سایر بخشهای سازمان
اهم اهداف بخش خرید
كمك به بهبود و توسعه سیاستها و روشهایی كه نیل به اهداف سازمان را با نازلترین هزینه و بالاترین حد كارایی و اثربخشب (كارآمدی) میسر نماید.
تربیت كاركنانی ماهر و شایسته و متخصص در امر تهیه م

نابع مورد نیاز سازمان
به حداقل رساندن زیان ناشی از فساد و از مدافتادگی و سرقت موجودیها در مؤسسه
انجام خرید عاقلانه و رقابتی.

پنج اصل مورد توجه در خرید عاقلانه و رقابتی
• كیفیت مناسب (Right Quality)
• مقدار مناسب (Right Quantity)
• قیمت مناسب(Right Price)
• منبع مناسب (Right Source)
• زمان مناسب (Right Time)

ارتباط بخش خرید با سایر بخشهای سازمان
سازمانهای امروزی سیستمهایی تكامل یافته، باز و متشكل از اجزا و بخشهایی به هم مرتبط و وابسته می‌باشند به نحوی كه هر گونه تغییری در فعالیت یك جزء آن ممكن است بر فعالیت‌های سایر اجزای آن مؤثر واقع گردد. اجرای سیستم سازمان بخشهایی نظیر بخش مالی، بخش تعمیر و نگهداری، بخش انبارها، بخش تولید و بخش بازاریابی را شامل می‌شود.

مراحل كلی خرید
بررسی خصوصیات كالا(Material Specification)
بررسی قیمت و ارزش كالا (value Analysis)
بررسی تأمین كننده كالا (Supply or Market Analysis)
مذاكره با فروشندگان كالا (Negotiation)
تشریفات خرید و عقد قرارداد (Contract)
بررسی و تضمین كیفیت كالا (Quality Assurance)
حمل و تحویل كالا (Transportation and Delivery)
علل گسترش و تحول در خرید

• یكی از علل گسترش و تحول در خرید را می‌توان تغییر در فعالی

تهای تجاری دانست كه از وسعت و تنوع بیشتر محصولات، دوره عمر كوتاهتر آنها، كیفیت استاندارد بالاتر آنها، آگاهی بیشتر مصرف كنندگان از بازارها و نیازها و رقبای موجود در بازار نشأت می‌گیرد.
• یكی دیگر از علل تحول در خرید، مشتری مداری و بهره‌گیری از روشهای پیشرفته مدیریت كیفیت فراگیر (IIT)

مزایای خرید داخلی
خرید داخلی موجبات افزایش سطح درآمد ملی كشور متناسب با ضریب فزاینده را مهیا می‌نماید ولی با خرید از خارج بخشی از مخارج منشعب شده و راهی خارج از كشور میگردد كه خود موجب كاهش درآمد ملی خواهد شد. خرید داخلی موجب افزایش تقاضا از فروشندگان و تولیدكنندگان داخلی و بهبود اشتغال خواهد شد.

مزایای خرید خارجی
خرید خارجی كاهش تقاضای خرید از داخل و كاهش اشتغال را فراهم خواهد نمود به خصوص این امر در زمان كسادی و وخامت اوضاع اقتصادی كشور مشهود میباشد. از طرفیدیگر خرید خارجی در زمان وجود تقاضای مازاد بر توان تولید ملی اثر ضد‌تورمی داشته، موجبات انتقال تكنولوژی كمیاب یا نایاب را فراهم نموده وحس رقابت و برتری بخشی كیفیت را ترغیب خوهد نمود

كالاهای غیر حیاتی
كالاهای غیر حیاتی كالاهای كم اهمیت و با پیچیدگی كم برای سازمان می‌باشند به نحوی كه عرضه كننده كافی برای آنها وجود دارد. در این خصوص، هدف باید افزایش كارایی باشد و نیل به این هدف با استانداردسازی و كاهش تنوع نیازمندیها و افزایش حجم خرید و بهره‌گیری از تخفیفات ناشی از حجم خرید بالا ممكن خواهد بود.

كالاهای امتیازی
كالاهای امتیازی پراهمیت ولی با پیچیدگی كم می‌باشند و رقابت زیادی در بازار برایشان وجود دارد چون ارزشخریدها بالا می‌باشد. رقابت شدیدو زیاد دال بر وجود تعداد زیاد عرضه‌كننده است.

اقدام تنگنایی
اقدام تنگنایی كالاهایی با اهمیت كم ولی پیچیدگی زیاد می‌باشند. این كالاها شامل كالاهایی با حق امتیاز و تأیید عرضه‌كنندگان برخوردار از تكنولوژی خاص می‌باشد. تعداد عرضه‌كننده كم می‌باشد زیرا ارزش خرید نیز نسبتاً پایین می‌باشد.

كالاهای استراتژیك
كالاهای استراتژیك كالایی پراهمیت و با پیچیدگی زیاد می‌باشند.

وظایف اصلی جهت اداره این بخش از كالاها

• تصمیمگیری در مورد ساخت یا خرید محصول و پیشبینی دقیق تق

اضا
• تحقیق در خصوص وضعیت بازار، ایجاد روابط بلندمدت با عرضه‌كنندگان
• برنامه‌ریزی احتمالی و تصادفی و تحلیل مخاطرات و تدارك راه‌كارهای مناسب در خصوص محصولات یا كالاهای نوع چهارم یا استراتژیك ضروریست.

اهداف كنترل كیفیت
• حفظ استانداردهای تعیین شده،
• كشف و تصحیح انحرافات در پروسه عمل،
• كشف و اصلاح محصولات خارج از استاندارد،
• ارزیابی كارای واحدها و افراد،

مدیریت كیفیت جامع یا فراگیر
مدیریت كیفیت جامع یا فراگیر (TQM) فلسفه‌ای مدیریتی است كه با استفاده از روشهای بهبود مستمر، سعی در بهره‌گیری بهینه از فرصتهای موجود و منابع در دسترس برای افزایش كیفیت با محور فراردادن رضایت مشتری دارد. به جز افزایش كیفیت عوامل دیگری نیز در مدیریت كیفیت جامع مهم می‌باشند. از جمله این عوامل می‌توان به تحویل به موقع كالا، كاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، توسعه بازار و فروش كالاها و خدمات اشاره نمود.

اهم فعالیت‌هایی كه مدیریت كیفیت در شركتهای عرضه‌كننده انجام می‌دهند

• كنترل كیفیت
• بررسی كیفیت
• معاینه كالاها

كنترل كیفیت
هدف گروه كنترل این است كه روشهای مورد استفاده عرضه‌كننده در ارزیابی كیفیت محصولی نهایی كه متأثر از فرایند تولید نادرست، عدم كارایی یا كاركرد بد ابزارها و ماشین‌آلات و استفاده از مواد نامناسب و ناپسند می‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد تا برای تشخیص معایب و برطرف كردن آنها تكنیكهای مناسبی را ارائه داد.

بررسی كیفیت
تیم بررسی كننده به بررسی تجربه نظری و عملی عرضه‌كننده در خصوص بررسی و سنجش كیفیت می‌پردازد تا ببیند كه روشهای جاری تا چه اندازه از دستاوردهای پیشرفته بهره گرفته‌اند. همچنین این تیم به بررسی رویه‌های موردنظر و مكتوب از لحاظ به اجرا درآمدن یا نیامدن نیز می‌پردازد.

فصل (3 )معرفی سیستم انبار

معرفی سیستم ا نبار

امروزه یا پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می طلبد.
انبارها را از دو جهت مورد بررسی قرار داد یکی از لحاظ فیزیکی نظیر محل انبار نوع قفسه بندی ها , محل کالا ها در انبار , نور ایمنی و وسایل حفاظت کالا ها و وسایل حمل و نقل;..
دیگری سیستم اطلاعاتی انبار که به طرح و گردش فرمها به نحوی که اطلاعات به بخش های مختلف کارخانه یا موسسه به موقع و به مقدار لازم برسد و به کنترل های لازم در رابطه با کالا بحث می نماید.
تعریف كالا
كالا به چیزی اطلاق می شود كه بتوان برای جلب توجه، تملك، استفاده و یا مصرف آن را در بازار عرضه نمود. كالا باید قابلیت تأمین حداقل یك نیاز یا خواسته را داشته باشد.

مراكز تهیه و توزیع
جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر دولتی نمودن بازرگانی خارجی و بر اساس مصوبه 20/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مراكز تهیه و توزیع ایجاد شدند. این مراكز تحت نظر یك هیئت مدیره و مدیر عامل مركب از 5 نفر عضو اداره می‌شوند منابع مالی این مراكز ابتدا از محل اعتبارات بانكی تأمین و سپس باید به صورت خودكفا اداره شوند.

جایگاه انبار :
سازماندهی سازمانهای مختلف بنا بر نیازهای آنها متفاوت است .گاه در بعضی از موسسات انبار مستقیما” زیر نظر مدیر عامل قرار دارد و یا تحت نظر مدیر انبار نیز انبارهای مختلفی مانند انبار مواد , قطعات , محصولات , ضایعات و ;.قرار دارد

(1)زیر نظر مدیر عامل

(2) زیر نظر مدیر انبار

.

(3) زیر نظر امور اداری

مزایای وجود سیستم انبارداری
• شناسایی و دسترسی آسانتر به کالا،
• تشکیل فایلهای اطلاعاتی دقیقتر در بخشهای مختلف و تسریع در امر ارسال آمار و اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران سازمان،
• اطلاع رسانی مطمئن، دقیق و سریع به سایر بخشهای سازمان،
• رفع اشکالات ناشی از اتکای به افراد خاص و آماده سازی سریع افراد جدیدالورود به سازمان،

مدیریت انبارداری

انبار محل و فضایی است که مواد اولیه برای ساخت محصولات، کالاهای نیمه ساخته در جریان ساخت، محصول ساخته شده، مواد و لوازم مصرفی، قطعات یدکی و ماشی آلات، ابزار آلات و اجناس اقساطی و ; بر اساس سیستم صحیحی طبقه بندی و جاگذاری شده اند و ازدو بعد فیزیکی و اطلاعاتی مورد بررسی و توجه قرار می گیرند.

هدف از تشکیل انبارها، تأمین و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است. اهم وظایف انبارها را می توان به شرح زیر برشمرد:
– برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام مورد نیاز در حد مطلوب.
– همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده.
– نگهداری کالا در انبار به نحوی صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعملهای سازمان.

اهداف و وظایف انبارها:
هدف : هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه بخش خصوصی , تامین و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است
وظایف انبارها:
01 برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود .
02 همکاری و مساعدت در خرید و تامین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده.
03نگهداری کالا درا نباربنحوصحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستور العملهای
سازمان اجرای وظایف فوق مطابق با اصول و ضوابط صحیح انبار دار

سیستمهای اطلاعاتی انبار

منظور از سیستم اطلاعاتی انبار ایجاد روش سیستماتیک و منطقی برای اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار از مرحله درخواست تا مرحله تحویل جنس به مصرف کننده و همچنین اعمال کنترلهای لازم بر مراحل مختلف این عملیات است
روشهای مختلف انبار کردن کالاها
• انبارکردن به ترتیب شماره یا حروف با در نظرگرفتن حداکثر مو

• انبار کردن به ترتیب شماره یا حروف با درنظر گرفتن حداقل موجودی.
• انبار کردن به ترتیب ورود کالا به انبار.
• انبار کردن به ترتیب ورود با دراختیار داشتن شماره قفسه.
منابع ورود کالا به انبار و خروج آن ازانبار
کالاهای انبار ممکن است که به یکی از طرق زیر به انبار وارد شود:
• کالاهایی که توسط مأمورین خرید خریداری گردیده است،
• کالاهایی که از خارج از کشور خریداری شده است،
• کالاهای تحویل داده شده توسط برندگان در مناقصات،
• کالاهای انتقالی از دیگر انبارهای شرکت به انبار مورد نظر،
• کالاهای برگشتی و تحویل وسایل و ابزار کار به طور امانی.

شناخت , وضعیت موجود انبارها
وضعیت انبارها :
وضعیت هر انباری تحت افراد بخصوص اداره و مدیریت می شود یک سیستم انبار ممکن است دارای سطح گسترده ای باشد که متشکل از موارد زیر است .
انبار دار: یکی از اعضای پرسنل یک سیستم می باشد که دارای وظایف و شرایط در سطح نیاز می باشد.
وظایف انباردار:
01 تحویل اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان
02 صدور برگ درخواست خرید کالا به واحد تدارکات داخلی
03 مراقبت و نگهداری کالاها ( سرقت , صدمه , ضایعه , حادثه ناشی از قفسه بندی و طبقه بندی یا )
04 پیش بینی , برنامه ریزی و کنترل مواد انبار و انجام انبار گردانی متناسب با نوع کالاهای شرکت
05 تهیه گزارشات لازم در خصوص ضایعات
06 صدور قبض انبار ( برگ رسید جنس به انبار ) پس از دریافت کالا و حواله

انبار هنگام
07 بایگانی اسناد و مدارک مربوط به انبار و تهیه یک کارت برای هر یک از اقلام انبار

وظایف مدیر انبار :

01 توصیه و پیشنهاد روشهای انبار داری
02 اجرای سهم و روش انبار داری
03 نظارت کلی نسبت به تمام انبارهای شرکت
04 تعیین انواع مختلف کالاهایی که باید در انبار نگهداری شود
05 نگهداری مدارک مربوط به موجودیهای واقعی کالاها در موسسه
06 اجرای بودجه مطلوب انبارها
07 مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تکمیل کادر انبار داران
08 مراقبت در ارسال گزارشهای ماهیانه انبا رها و سایر مکاتبات و انجام امور اداری
انتظارات مدیریت شرکت از سیستم کنترل انبار ها:
01 وجود همکاری بین واحدهای مربوط به خرید , دریافت , انبار , حسابداری
02 تمرکز یافتن کلیه خریدها در قسمت خرید
03 به8 مصرف رساندن مقرون بصرفه مواد و ملزومات
04 انبار کردن تمام مواد اولیه به طرز خاصی که بنحو دقیق و با سرپرستی کامل محافظت گردند
05 تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی هر جنس
06 انجام عملیات صحیح در مورد صدور اجناس

انواع و انبارها و موجودیهای انباررایج در اغلب شرکتها وسازمانها
• انبارهای پوشیده
• انبارهای سرپوشیده (هانگارد)
• انبارهای باز (بارانداز)
اهم انواع موجودیهای انبار
• مواد اولیه
• کالاهای نیمه ساخته (در جریان ساخت
• کالای ساخته شده.
• اجناس خریداری شده جهت فروش.
• مواد و لوازم مصرفی
• قطعات یدکی ماشین آلات و ابزارآلات
• اجناس اسقاطی

نحوه سیستم کد گذاری:
کد گذاری کالاها و فواید کد گذاری :
به ایجاد رویه وسیستمی که به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخص به شخص دیگر یا از ننقطه ای به نقطه ای دیگر به صورت خلاصه منتقل گردد کد گذاری گویند که بعضی رمز یا نشان خاص است وجهت سهولت در کار و تقلیل حجم گفته هاو نوشته ها بکار می رود در کد گذاری ممکن است از عوامل متعددی چون رنگها , نورها , اشکال , اعداد , الفبا و; و یا ترکیبی از آنها بهره گرفت که در هر شرکت به صورت اعداد می باشد.

انواع روشهای کد گذاری :
01 روش ساده با روش اعداد ترتیبی
02 روش اعداد گروهی
03 روش اعشاری یا روش دیوی
04 روش حروفی یا الفبایی
05 روش کدینگ ویژه
06 روش مخفی
07 روش نیمونیک یا روش استفاده ار حروف اول نام کالا ها
08 روش کدینگ استاندارد
در مجموعه ای هر قلم کالا به 2 صورت تفسیر می گردد.
الف- مجموعه ای موجودی ها ب- پروژه
موجودی های کالای شرکت گاز دارایی یک شماره رمز 10 رقمی ( کدینگ ویژه ) است که از روش کدینگ ویژه استفاده می شود که بسته به نوع ماهیت جنس بر اساس گروهایی اصلی طبقه بندی شده است .
نحوه شناسایی و تفسیر شماره رمز 10 رقمی شرکت × ××× ×× ×× ××
نمودار جنس مشخصه جنس فرعی از فرعی فرعی گروه اصلی
2 رقمی اول سمت چپ یعنی گروه اصلی جنس را تشکیل می دهد ( کنترل )
2 رقم , از سمت چپ گروه فرعی جنس را تشکیل می دهد ( محصولات فرعی )
2 رقم سوم , از سمت چپ مشخصات جنس را در بر می گیرد
1 رقم آخر ( بعدی ) از سمت چپ به راست نمودار جنس را نشان می دهد
برای شرح نمودار رقم آخر بهتر است با مفروضات آن آشنا شویم
نمودار: بیانگر جنس از منابع داخلی و خارجی و یا از رده خارج شدن و با استفاده شدن و یا جایگزین نمودن جنس را یاد آوری می شود.
نمودار : هنوز این کالا بکار گرفته نشده است .

نمودار 1: نشاندهنده کالاها و لوازم وارداتی ( غیر از قطعات یدکی وارداتی ) است که بعنوان کالاهای استاندارد صنعت برگزیده شده اند.
نمودار 2 : نشاندهنده کالاها و لوازم یا قطعات که در ایران تهیه و ساخته می شود که به عنوان کالاهای استاندارد برگزیده شده اند.
نمودار 3 : نشاندهنده قطعات یدکی وارداتی است .
نمودار 4 : نمایشگر شمار موقت کالا بوده و فقط برای استفاده دایره طبقه بندی کالا می باشد.
نمودار 5: نمایشگر لزوم مراجعه به یک شماره طبقه دیگر برای کسب مشخصات اصلی است .
نمودار 6 : نشانگر کالاهای غیر استاندارد می باشد که لازم است اگر مجددا” نباید سفارش شوند.
نمودار 7: نشانگر کالاهای است که قابل مصرف می باشند ولی کالای مشابه دیگری جایگزین آن شده و دیگر سفارش داده نخواهد شد.
نمودار 8 : نشانگر کالای مستعملی است اگر تعمیر شده و قابل استفاده می باشد در انبار نگهداری می شود.
نمودار 9 : آخرین تک رقم است نشانگر کالایی است که هنوز مشخصات آن با هیچیک از نمودارهای فوق قابل تطبیق نباشد و مادامیکه تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده سفارشی نخواهد شد.
روش کدینگ ویژه جهت طراحی و کد گذاری اقلام انبار بنا به نیاز شرکت یا موسسات کد اقدامات زیر باید جهت انجام آن صورت گیرد.
الف) لیست برداری از انواع اقلام موجود در انبار در حال و در آتی بدون لزوم ذکر مشخصات دقیق اجناس
ب) گروه بندی کردن انواع اقلام
ج9 تصمیم راجع به تعدا ارقام لازم و تخصیص شماره به هر گروه پس از تعیین گروههای اصلی و فرعی با رعایت احتیاجات اتی
د) لیست برداری کامل و شماره گذاری اقلام
ه) تهبه دفتر راهنمای اقلام انبار
فواید سیستم کد گذاری :
01 جلوگیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی و شنا سایی ذکردن ساده و دقیق تر کالاها .
02 استاندار کردن کالاها و کمک به جمع آوری صحیح آمار و اطلاعات آماری و محاسباتی .
03 ثبت عملیات واردات و صادرات کالاها و نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای الکتئنیکی پیشرفته.
04 صدور سفارش خرید بطور ساده و مطمئنو دقیق و پیگیری ساده تر امور و سهولت برنامه ریزی و کنترل.
عوامل موثر در انتخاب سیستم و شیوه طیقه بندی :
01 تعداد ارقام انبار و کالاها و همچنین ظرفیت انبارها
02 وسایل نگهداری کالا و میزان صادرات و واردات کالاها

03 موقعیت جغرافیایی قسمت های مصرف کننده
04 مقررات و نظریه مقامات مسول سازمان
انواع طبقه بندی کردن کالاها :
01 طبقه بندی کردن کالاهای مورد نیاز شرکت
02 طبقه بندی کالاهای موجود در انبار
03 طبقه بندی کالا در سطح مواد مورد نیاز صنایع کشور
04 طبقه بندی کالاها بر اساس مراحل انجام کار و زمان مصرف
نکات مهم در چیدن اجناس در انبار :
چیدن صحیح کالا در انبار در بالا بردن راندمان و ایجاد نظم و کاهش هزینه ها و بخصوص وقت بسیار موثر است اما مهمترین عواملی که در چیدن اجناس در انبارها موثر است عبارتند از :
01 محبوبیت یا میزان تقاضا برای کالا:
تقاضای زیاد برای یک کالا و در نتیجه حمل و نقل بیشتر آن از کالا هااست اجناس را می توان در 3 گروه قرارداد به ترتیب سریع – متوسط – کند – تقسیم نمود.
02 توجه تشابه:
تشابه اقلامی از کالاهاست که در کنار هم قرار می گیرند .
03 اندازه و حجم کالا ( فیزیکی ):
اندازه و حجم فیزیکی اجناس و مواد است از لحاظ کوچکی و بزرگی و تعداد زیاد و یا کم بودن یک کالا باید توجه خاصی نمود و فضای مناسب جهت اجناس را مهیا نمود.
04 توجه به مشخصات و ویژگی محصولات و کالا هاست که اغلب دیده می شود دو ماده شیمیایی مختلف ترکیبشان موجب انفجار شده چرا که در جوار هم بوده اند.
وسایل حمل و نقل انبارها در شرکت :
چون با توجه به محدودیتهای ساختاری محوطه انبار شرکت نمی توان از وسا

یل حمل و نقل زیادتر استفاده نمود پس از چرثقیل استفاده می شود . جرثقیل آلتی است که مواد و قطعات را از مکانی بلند و به مکان منتقل می نماید جرثقیل دارای انواع مختلف بوده و در خط سیر ثابت یا متغیر و چند جانبه ای بکار گرفته می شود و ممکن است مکانیکی یا الکتریکی باشد . جرثقیل برای نقل و انتقال قطعات سنگین بکار می رود و غیر از آن مقرون به صرفه نیستند.
ارزیابی موجودیهای انبار
گردش فیزیکی PHYSICAL FLOW
گردش فیزیکی موجود یها می تواند به طور مختلفی صورت پذیرد و در برخی از واحدهای تجاری تولیدی لازم است که موجودیها به طور منظم گردش داشته و همواره کالاهای جدید و تازه در دسترس باشد .
گردش بهای تمام شده COST FLOW
گردش بهای تمام شده کالای انتخابی بر ارزش موجودی پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته اثر میگذارد لذا برخی از اقلام مندرج در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مستقیما” تحت تاثیر گردش بهای تمام شده موجودیها قرار می گیرند در مواقعی که بهای تمام شده مواد و کالای ساخته شده نوسان زیادی نداشته باشد نگهداری آن آسان بوده و فرق انتخابی در مورد گردش بهای تمام شده نیز اثر زیادی ندارد .

روشهای مختلف ارزیابی ،وبهای تمام شده ادواری و دائمی موجودیها
روشهای‌ محاسبه‌ بهای‌ تمام‌ شده‌
برای‌ محاسبه‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی‌ مواد و کالا روشهای‌ مختلفی‌ با آثار متفاوت‌ به‌ كار گرفته‌ می‌شود. این‌ روشها از جمله‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
الف‌ . اولین‌ صادره‌ از اولین‌ وارده‌،
ب‌ . میانگین‌ موزون‌،
ج . شناسایی‌ ویژه‌،
د . اولین‌ صادره‌ از آخرین‌ وارده‌،
ه . موجودی‌ پایه‌، و
و . خرده‌ فروشی‌.

. اولین‌ صادره‌ از اولین‌ وارده‌ عبارت‌ است‌ از محاسبه‌ بهای‌ تمام‌شده‌ موجودی‌ مواد و کالا
براین‌ اساس‌ كه‌ تعداد موجود، بیانگر آخرین‌ خریدها یا آخرین‌ تولیدات‌ است‌.
. میانگین‌ موزون‌ عبارت‌ از محاسبه‌ بهای‌ تمام‌شده‌ موجودی‌ مواد و کالا براساس‌ اعمال‌ بهای‌ متوسط‌ در مورد واحد موجودی‌ است‌. میانگین‌ موزون‌ از تقسیم‌ مجموع‌ بهای‌ تمام‌شده‌ واحدهای‌ موجودی‌ به‌ مجموع‌ تعداد واحدهای‌ آن‌ موجودی‌ محاسبه‌ می‌گردد و می‌توان‌ از طریق‌ محاسبه‌ دایمی‌ (میانگین‌ موزون‌ متحرك‌) یا محاسبه‌ ادواری‌ (میانگین‌ موزون‌ سالانه‌، شش‌ ماهه‌ و;) به‌ آن‌ دست‌ یافت‌.
. شناسایی‌ ویژه‌ روشی‌ است‌ كه‌ در آن‌ مخارج‌ مختص‌ هر یك‌ از اقلام‌ موجودی‌ به‌ آن‌ قلم‌ اختصاص‌ می‌یابد. این‌ روش‌ برای‌ اقلامی‌ مناسب‌ است‌ كه‌ صرفنظر از فرایند خرید یا تولید قابل‌ تشخیص‌ هستند. اما كاربرد این‌ روش‌ در مواردی‌ كه‌ اقلام‌ متعددی‌ از موجودی‌ مواد و کالا از یكدیگر قابل‌ تفكیك‌ نباشند، مناسب‌ نیست‌.
. اولین‌ صادره‌ از آخرین‌ وارده‌ عبارت‌ است‌ از محاسبه‌ بهای‌ تمام‌شده‌ موجود

ی‌ مواد و کالا براین‌ اساس‌ كه‌ تعداد موجود بیانگر اولین‌ خریدها یا اولین‌ تولید

ات‌ است‌.
. موجـودی‌ پایـه‌ عبـارت‌ است‌ از بهای‌ تمام ‌شده‌ موجودی‌ مواد و کالا براین‌ اسـاس‌ كـه‌ یك‌ ارزش‌ واحد ثابت‌ به‌ بخشی‌ از موجودیها كه‌ تعداد آن‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ است‌ نسبت‌ داده‌ می‌شود و موجودیهای‌ اضافه‌ براین‌ تعداد به‌ روش‌ دیگری‌ ارزشیابی‌ می‌گردد. اگر تعداد واحدهای‌ موجود، كمتر از حداقل‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ باشد، ارزش‌ واحد ثابت‌ در مورد كل‌ تعداد موجودی‌ اعمال‌ خواهد شد.
. روشهای‌ مورد استفاده‌ جهت‌ تخصیص‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ به‌ موجودی‌ مواد و کالا باید چنان‌ انتخاب‌ شود كه‌ برای‌ مخارجی‌ كه‌ واحد تجاری‌ برای‌ رساندن‌ كالا به‌ مكان‌ و شرایط‌ فعلی‌ آن‌ واقعاً متحمل‌ شده‌ است‌، منصفانه‌ترین‌ تقریب‌ ممكن‌ را فراهم‌ آورد.
.
هزینه های مربوط به موجودیها
• هزینه های نگهداری و انبار نمودن موجودی ها
• هزینه های سفارش یا نصب و راه اندازی مجدد
• هزینه های كسری یا فقدان موجودی

مدلهای کنترل موجودیها
• مدلهای کنترل موجودی در شرایط اطمینان.
• مدلهای کنترل موجودی در شرایط ریسک.
• مدلهای کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان.
• مدل برنامه ریزی و کنترل یا مدل طرحریزی مواد مورد نیاز(MRP).
• مدل موجودی صفر یا (JTT) just in time.

بررسی فرم های خیلی مهم در سیستم انبار
کارت کنترل اقلام انبار :
کادرکس ( کارکت کنترل اقلام انبار ) نقش به سزایی در سیستم اطلاعات انبار دارد در این کارت که غالبا” توسط انباردار تنظیم می شود که کلیه ی اطلاعات مربوط به نقل وانتقال کالا را در بر داشته و در هر مقطع زمانی تعداد موجود از هر قلم جنس را در انبار را نشان می دهد. تعداد کالاهای وارده یا صادره با ذکر تاریخ و شماره سند خرید و یغا فروش منعکس می شود برای هر قلم کالا یک کارت صادر می شود که در آن نام و مشخصات فنی و محل نگهداری و همچنین میزان حداقل و حداکثر نقطه سفارش پیش بینی شده است .
انبار دار یک نسخه از فرم هایی را که از روی آنها ورود یا صدور کالا در کاردکس مربوط به خود ثبت می کند ثبت در کار دکس مرکزی به آن قسمت می فرستد تا به این ترتیب همواره اطلاعات کالا به زور در امده و در جای دیگر ثبت شود.
انواع کاردکس و محل نگهداری آن :
ضرورت مختلفی برای نگهداری کارت های کاردکس مورد استفاده قرار می گیرد که دو نمونه آن به کاردکس جعبه ای و کاردکس نوع سینی معروف است.
فرم ها :
فرم وسیله ای است برای مستند نمودن عملیات ثبت مجوزهای مربوط از طریق امضاء یا زدن مهرهای مجاز روی آن جمع آوری و تبادل اطلاعات بین قسمت ها .

اهداف فرم های سیستم اطلاعاتی انبار به شرح زیر می باشد .
01 ثبت موجودی و نشان دادن اختراعات در زمان انبار گردانی
02 تامین اطلاعات لازم برای تدارک کالاهایی شرکت به آنها نیاز دارد
03 کم کردن نیاز به دو باره نویسی در بخش های مختلف

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسي وطراحي سيستم انبار