مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران

 مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران

… دانلود …

مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات:20

چکیده:

تحلیل تکنیکی به مجموعه ای از قوانین معاملاتی اطلاق می شود که با بررسی روند گذشته قیمت ها، سعی در پیش بینی رونـد آینده قیمت ها د ارند . با توجه به گستردگی و تعدد روش های تحلیل تکنیکی و توجه به این نکته که تمام قواعد تحلیل تکنیکـی در تمامی بازارها قابل استفاده نیستند، در این مقاله سعی شده است سودآوری برخی شاخص های تحلیـل تکنیکـی پرکـاربرد در بـازار
بورس تهران م ورد مقایسه قرار گیرد . به این منظور سودآوری 46 قاعده معاملاتی شامل انواع میانگین های متحـرک بلنـد مـدت و کوتاه مدت، حدود حمایت و مقاومت، باند های بولینگر، نوسانگر های استوکاسـتیک، شـاخص قـدرت نـسبی و میـانگین متحـرک همگرایی / واگرایی بر روی 22 شرکت پر معامله بورس تهران، مورد ارزیابی قرار گرفته اس ت . برای انجام تست های آماری بـه دلیـل عدم وجود شرایط تست های نرمال از تکنیک Bootstrap استفاده شده است . نتایج نشان می دهد در بین شـاخص هـا ی آزمـون شده ، میانگین های متحرک کوتاه مدت و نوسانگر ها از بیـشترین سـودآوری و حـدود حمایـت و مقاومـت از کمتـرین سـود آوری برخوردارند . میانگین های متحرک بلند مدت نیز با اینکه ازس ودآوری بیشتری نسبت به اسـتراتژی خریـد و نگهـداری برخـوردار بوده اند سود کمتری را در مقایسه با نوسانگر ها و میانگین های متحرک کوتاه مدت ایجاد کرده اند .

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي و مقايسه قابليت پيش بيني قواعد تحليل تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران