مقاله استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبکه هاي توزيع با بکارگيري سيستم هاي فتوولتائيک

 مقاله استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبکه هاي توزيع با بکارگيري سيستم هاي فتوولتائيک

… دانلود …

مقاله استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبکه هاي توزيع با بکارگيري سيستم هاي فتوولتائيک دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبکه هاي توزيع با بکارگيري سيستم هاي فتوولتائيک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبکه هاي توزيع با بکارگيري سيستم هاي فتوولتائيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبکه هاي توزيع با بکارگيري سيستم هاي فتوولتائيک :

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

جلال دهقان دهنوی – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – بخش مهندسی برق

چکیده:

سیستم های فتوولتائیک به دلیل امکـان تبـدیل مسـتقیم انـرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی یکی از کاربردهای رایج انرژی خورشیدی هستند که مورد توجه می باشند . از مـوارد اسـتفاده سیستم های فتوولتائیک، علاوه بر تأمین توان بصورت محلـی، می توان به تأثیر آنه ا در اصلاح منحنی بار مصرفی اشاره نمود . هدف اصلی این مقاله، بهبود شاخص ضـریب بـار در منـاطق خاص با بهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو و اسـتفاده از سیستم های فتوولتائیک متصل به شـبکه مـی باشـد . در ایـن تحقیق از شبیه سازی مونـت کـارلو جهـت تحلیـل فرآینـدهای اتفاقی بار و تابش در اصلاح پیک بار مصرفی در چنـد پسـت نمونه در یک منطقه خاص با لحاظ کردن محدودیتهای فنی و اقتصــادی بــه صــورت همزمــان اســتفاده شــده و عملکــرد سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه و تـ أثیر آنهـا در بهبـود ضریب بار مورد ارزیابی قـرار گرفتـه اسـت . در ادامـه جهـت اثبات صحت م دلسازی پیشنهادی تأثیر این سیستم ها بر بهبـود ضریب بار یک پست نمونه در منطقه دیگر با توجه بـه میـزان تابش متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد .

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبکه هاي توزيع با بکارگيري سيستم هاي فتوولتائيک روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبکه هاي توزيع با بکارگيري سيستم هاي فتوولتائيک