تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ)

تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ)

… دانلود …

تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي هزاره سوم و علوم انساني

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر هویت تجاری بر وفاداری به برند بود. جامعه آماری شامل کلیه خریدارانگوشی تلفن همراه در شهرستان دورود و روش تحقیق آن از نوع توصیفی پیمایشی بود. از انجایی که جامعه مورد پژوهش نامحدود است با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد پرسشنامه هویت برندآکر و پرسشنامه استاندارد وفاداری برند پاولز و همکاران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی شامل ارایه جداول توزیع فراوانی، نمودار و محاسبه شاخص های توصیفی است و بخش آمار استنباطی شامل آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمریونف، آزمون – t- تک نمونه، لون و فریدمن، با کمک نرم افزار SPSS ویراست 21 و تحلیل عامل تاییدی و معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Lisrel ویراست 8.8 انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که هویت تجاری بر وفاداری به برند به مقدار 48 / 0 تاثیر دارد.

عنوان محصول دانلودی:تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ) را در ادامه مطلب ببینید
تاثير هويت تجاري بر وفاداري به برند (مطالعه موردي خريداران گوشي تلفن همراه برند سامسونگ)