پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ( فاضلي1393)

پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ( فاضلي1393)

… دانلود …

پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ( فاضلي1393) صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ( فاضلي1393) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ) فاضلی1393(

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و توسط محمدرضا فاضلی1393    ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

پرسش‌نامه مذکور محقق ساخته بوده و با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات اخیر جمع‌آوری گردید است.

جدول 3-1 جدول تناظرمتغبرهای تحقیق با سوالات

متغیر نوع متغییر تعدادسوال
رفتار شهروندی سازمانی مستقل 10

جهت اندازه گیری متغیرها نیز از طیف لیکرت که به شکل خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد امتیاز بندی شده اند، استفاده شده است.

پژوهشگر گرامی فایل کامل پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ( فاضلي1393) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ( فاضلي1393) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.