مقاله بررسي نگرش دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390

مقاله بررسي نگرش دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390

… دانلود …

مقاله بررسي نگرش دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي نگرش دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي نگرش دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي نگرش دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 :

تعداد صفحات :12

مقدمه: هدف از انتخاب این موضوع و طرح آن مشخص نمودن نگرش جوانان در مورد ازدواج و متاهل بودن در دوران دانشجویی
میباشد.
مواد و روش ها: این پژوهش، پژوهشی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که پس از کسب رضایت نامه کتبی از گروه
هدف بر روی 731 نفر از دانشجویان دختر و پسر متاهل بومی و غیر بومی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
صورت گرفته است. روش نمونه گیری از طریق سرشماری صورت گرفته است و از طریق پرسشنامه نگرش دانشجویان متاهل نسبت
به هدف پژوهش سنجیده شد. تجریه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اماری spss و آزمونهای آماری کای-دو و فیشر و
t-test انجام شده است.
26 % دانشجویان نگرش مثبت ،% یافته ها: نتایج نشان میدهد که با حجم نمونه 731 نفردانشجوی متاهل، و ضریب اطمینان 59
و 33 % دانشجویان نگرش منفی دارند، دانشجویان پیراپزشکی امتیاز نگرش بیشتری داشتند.. مهمترین عامل ازدواج در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار احساس تنهایی و نیاز به داشتن همدم، درصد بیشتری ) 2266 %( را از بین عوامل دیگر گرفته است و
بیشترین طریقه آشنایی برای ازدواج، از طریق خویشاوندی) 2666 %( بوده است. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان میدهد که بیشتر دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به ازدواج در دوران دانشجویی دارند که
این به دلیل نیاز آن ها به داشتن همدم و احساس تنهایی میباشد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله بررسي نگرش دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390 روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله بررسي نگرش دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390