وضعيت مديريت خطر پيشگيرانه در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران

وضعيت مديريت خطر پيشگيرانه در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران

… دانلود …

وضعيت مديريت خطر پيشگيرانه در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وضعيت مديريت خطر پيشگيرانه در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي وضعيت مديريت خطر پيشگيرانه در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن وضعيت مديريت خطر پيشگيرانه در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :9

مقدمه: همه جنبه های مراقبت های سلامتی همراه با خطر است. مدیریت خطر مجموعه ای از فرایندهای مستمر و در حال توسعه ای است که در سراسر بیمارستان به کار گرفته می شوند. این مطالعه برنامه های مدیریت خطر در بیمارستانهای منتخب شهر تهران را از نگاه دو گروه عمده کارکنان بالینی این بیمارستانها یعنی پرستاران و پزشکان مورد ارزیابی قرار داده است.روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی، به بررسی وضعیت برنامه های مدیریت خطر پیشگیرانه از دیدگاه 800 نفر از کارکنان کادر پزشکی و پرستاری شاغل به کار در 14 بیمارستان شهر تهران (7 بیمارستان دولتی و 7 بیمارستان غیر دولتی) در سال 1392 خورشیدی پرداخته است. نمونه گیری به روش تصادفی- طبقه ای صورت گرفته و توزیع نمونه ها بر اساس تعداد کارکنان هر بیمارستان انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، بخشی از پرسشنامه استاندارد جو سازمانی حاکمیت بالینی بود. داده ها در نرم افزار spss وارد شده و با استفاده از آزمون های همبستگی و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در بعد مطالعه، جمع آوری و گزارش اطلاعات، بیمارستانهای غیر دولتی با میانگین 3.31±0.34 نسبت به بیمارستانهای دولتی دارای عملکرد بهتری بودند. در بعد وضعیت اقدامات، رویکردها و سیاست ها در زمینه مدیریت ریسک نیز بیمارستان های غیر دولتی با میانگین 3.25±0.03 اندکی بهتر از با بیمارستانهای دولتی بودند. در حالت کلی نیز بیمارستان های غیر دولتی با میانگین 3.27±0.02 عملکرد بهتری نسبت به بیمارستانهای دولتی با میانگین 3.27±0.02 دارا بودند.نتیجه گیری: توجه بیمارستان ها به جایگاه مدیریت خطر برای بهبود کیفیت درمان و افزایش ایمنی بیماران و کارکنان ضروری است و مدیران بیمارستان ها باید منابع لازم را برای مدیریت خطر که از عوامل اصلی برای امنیت بیمار و بهبود کیفیت است، تخصیص دهند.

كلید واژه: مدیریت خطر، حاکمیت بالینی، خطاهای بالینی، بیمارستان ها

پژوهشگر گرامی فایل کامل وضعيت مديريت خطر پيشگيرانه در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل وضعيت مديريت خطر پيشگيرانه در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.