ارزيابي ميزان تاثير مهارت هاي شهروندي بر ارتقاي توسعه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران)

ارزيابي ميزان تاثير مهارت هاي شهروندي بر ارتقاي توسعه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران)

… دانلود …

ارزيابي ميزان تاثير مهارت هاي شهروندي بر ارتقاي توسعه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي ميزان تاثير مهارت هاي شهروندي بر ارتقاي توسعه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي ميزان تاثير مهارت هاي شهروندي بر ارتقاي توسعه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي ميزان تاثير مهارت هاي شهروندي بر ارتقاي توسعه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات توسعه اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 17

فرهنگ و مهارت شهروندی در واقع مفاهیم خاصی است که انسان ها به اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهند و برای آن در زندگی خود جایگاه و اهمیت ویژه ای قائل می شوند، مهارت های شهروندی به انواع مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و… تقسیم می شوند. امروزه توجه به مفهوم مهارت شهروندی و روش های ارتقاء آن در جهت بهبود توسعه اجتماعی، به عنوان یکی از اولویت های اساسی طراحان و برنامه ریزان شهری در زیر شاخه حقوق شهروندی تبدیل شده است. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از نوع توصیفی و تحلیلی است. چارچوب نظری تحقیق بر اساس روش اسنادی و مطالعه سایر مقالات و سایت های علمی مرتبط با موضوع تحقیق از یک طرف و همچنین استفاده از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده و انتخاب افراد حجم نمونه به صورت تصادفی بوده است و تعداد 385 پرسشنامه حاوی سوالات مربوط به تحقیق در بین جامعه آماری انتخاب شده توزیع شده و پس از تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که بین خودآگاهی، همدلی، قدرت تصمیم گیری، تفکر نقادانه، روابط بین فردی و توسعه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی متغیر های موجود در معادله را نشان می دهد که متغیرهای خودآگاهی، روابط بین فردی، تفکر نقادانه، قدرت تصمیم گیری و همدلی بیشترین تاثیر را بر ارتقای توسعه اجتماعی دارند.

كلید واژه: مهارت شهروندی، مشارکت اجتماعی، توسعه اجتماعی، شاخص ها، بهداشت و درمان، شهر تهران

پژوهشگر گرامی فایل کامل ارزيابي ميزان تاثير مهارت هاي شهروندي بر ارتقاي توسعه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل ارزيابي ميزان تاثير مهارت هاي شهروندي بر ارتقاي توسعه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.