بررسي تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو و کاسني (.Cichorium intybus L) توده محلي خوزستان در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان

بررسي تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو و کاسني (.Cichorium intybus L) توده محلي خوزستان در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان

… دانلود …

بررسي تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو و کاسني (.Cichorium intybus L) توده محلي خوزستان در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو و کاسني (.Cichorium intybus L) توده محلي خوزستان در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو و کاسني (.Cichorium intybus L) توده محلي خوزستان در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو و کاسني (.Cichorium intybus L) توده محلي خوزستان در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :12

این تحقیق به منظور بررسی واکنش فتوسنتز و عملکرد اسانس گیاهان دارویی کاسنی توده محلی خوزستان و بابونه آلمانی رقم پرسو به تنش خشکی در شهرستان شوشتر (دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر) در سال زراعی 90-89 به صورت دو آزمایش جداگانه انجام شد. آزمایش ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد و تیمارهای تنش خشکی عبارت بودند از شاهد (حدود 90 درصد ظرفیت زراعی خاک)، تنش ملایم (حدود 75 درصد ظرفیت زراعی خاک) و تنش شدید (حدود 55 درصد ظرفیت زراعی خاک). صفات مورد بررسی در این تحقیق عبارت بود از ارتفاع بوته، وزن خشک برگ (کاسنی)، وزن خشک گل (بابونه)، غلظت کلروفیل a و b، فتوسنتز، درصد اسانس، عملکرد اسانس و اجزای تشکیل دهنده اسانس. نتایج آزمایش نشان داد تنش خشکی سبب کاهش فتوسنتز، غلظت کلروفیل a، وزن خشک و ارتفاع بوته بابونه و کاسنی شد اما درصد اسانس این گیاهان افزایش یافت. کمترین وزن خشک گل بابونه و وزن خشک اندام هوایی کاسنی تحت تاثیر تنش خشکی شدید به میزان 47 و 195 گرم بر متر مربع دیده شد در حالیکه بیشترین میزان عملکرد اسانس بابونه آلمانی (56.6 گرم در متر مربع) و کاسنی (225.9 گرم در مترمربع) تحت تاثیر تیمار تنش خشکی ملایم به دست آمد. در شرایط تنش خشکی ملایم بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس بابونه کامازولن، آلفا پنین، آلفا بیسابول و بتا پنین بود در حالیکه بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس کاسنی در شرایط تنش ملایم خشکی کامفور، آلفا پنین، بتا پنین و سابینین بود. به طور کلی نتایج نشان داد تنش خشکی ملایم به دلیل افزایش عملکرد اسانس علی رغم کاهش معنی دار وزن خشک اندام اقتصادی سبب افزایش عملکرد اسانس گیاهان مورد بررسی شد.

كلید واژه: ارتفاع بوته، کلروفیل، وزن خشک

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو و کاسني (.Cichorium intybus L) توده محلي خوزستان در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو و کاسني (.Cichorium intybus L) توده محلي خوزستان در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان