رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

… دانلود …

رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي تحولات نوين در مطالعات وحسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

سود گزارش شده یک شرکت، منعکس کننده تخصیص کارآمد منابع در داخل شرکت و فعالیت های عملیاتی شرکت می باشد.لذا مدیران انگیزه قوی دارند که سود را مدیریت کنند. این تحقیق به بررسی تاثیر×ساختار سرمایه بر مدیریت سود با تاکید بر حاکمیت شرکتی می پردازد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش ازنوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 128 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1389تا 1394 انتخاب شدند. ×در این تحقیق اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که از تقسیم مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها بدست می آید.×ساختار سرمایه شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی ها××است، برای×اندازه×گیری×مدیریت×واقعی×سود×از×مدل کوهن و زاروین×استفاده×شد. همچنین حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر تعدیل است و با استفاده از روش ارزیابی Score؛Gov براون و کایلور مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزارهای Excel (به منظور جمع آوری داده ها)، Evi ews (برای آزمون پانل دیتا و پول دیتا) به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است.. نتایج تحقیق نشان میدهد که ساختار سرمایه بر مدیریت سود واقعی تاثیر منفی دارد. همچنین ساختار سرمایه بر مدیریت سود با تاکید بر حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت دارد.

با سلام،محصول دانلودی رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و بررسی کامل هدایت میشوید
رابطه ساختار سرمايه و مديريت واقعي سود با تاکيد بر حاکميت شرکتي(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)