فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري

فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري

… دانلود …

فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نهمين کنگره علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

موضوع آب و تغییرهای اقلیمی در حال حاضر از مهمترین بحث های مطرح پژوهشگران در سطح جهان است. تنش خشکی از مهمترین تنش های غیرزیستی موثر بر رشد و کیفیت سبزفرش به عنوان اسکلت اولیه در فضای سبز می باشد. چمانواش بلند از مناسب ترین سبزفرش های فصل سرد در ایران محسوب می شود. اثر مایه زنی دو قارچ ریشه آربوسکولار Funneliformis mosseaeوRhizophagus intraradices و یک باکتری ریشه محرک رشد گیاهی Pseudomonas fluorescens بر رشد دو رقم چمانواش بلند J-rوH-d در سه دور آبیاری 7و14و21 روز روی سه آنزیم آکسیدانی از جمله سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح به طور کامل تصادفی بررسی گردید. در این پژوهش تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف بر صفت های مورد ارزیابی مشاهده شد. تیمارهای قارچ ریشه و باکتری ریشه دارای برتری نسبی در جلوگیری از اثرهای تنش خشکی نسبت به شاهد بدون قارچ باکتری بودند

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري و بررسی کامل هدایت میشوید

فعاليت آنزيمهاي آنتي اکسيداني چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ريشه هاي آربوسکولار و باکتري-ريشه هاي محرک رشد گياهي در دورهاي مختلف آبياري