رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس

رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس

… دانلود …

رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه کاهش هزینه ها به همراه بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات، برای شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ابزارهای دست یابی به این امر، برون سپاری است. یکی از مشکلات عمده ای که در سازمان ها و بخشها در سطوح گوناگون جامعه؛به ویژه سازمانها وجود دارد، نداشتن کارآیی و بهره وری است . بر این اساس، محقق در این پژوهش، به هدف اصلی خود یعنی رابطه برون سپاری و بهره وری سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت برق منطقه ای استان فارس می پردازد. پژوهش حاضر، توصیفی می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان شرکت برق منطقه ای استان فارس به تعداد 220 نفرمی باشند. حجم نمونه این تحقیق، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 140 نفر بدست آمده است. بنابراین از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جهت گردآوری داده ها، از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده گردیده است. با توجه به نتایج، فرضیه های فرعی نشان داد که بین ابعاد برونسپاری به اندازه 661 / 0 با بهره وری سازمانی ارتباط و جود دارد. ابعاد برون سپاری به اندازه 59 / 0 با تعهد سازمانی ارتباط دارد؛ و تعهد سازمانی به اندازه 808 / 0 با بهره وری سازمانی ارتباط دارد. همچنین در فرضیه اصلی، بین برونسپاری و بهرهوری سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ابعاد برون سپاری با حضور متغیر میانجی تعهد سازمانی به اندازه 461 / 0 با بهره وری سازمانی ارتباط دارد، که با در نظر گرفتن مقدار T-Value که برابر 486 / 24 است، قابل قبول بوده و فرضیه تایید میگردد.

با سلام،محصول دانلودی رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس هدایت میشوید
رابطه بين برون سپاري و بهره وري سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: شرکت برق منطقه اي استان فارس