ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات

ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات

… دانلود …

ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

موضوع ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و گزارش ها و مقالات جدیدی درباره آن نوشته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات می باشد. لذا در این پژوهش برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی تحقیق های مبتنی بر این پرسشنامه، نخست باید صحت پرسشنامه مورد استفاده تایید شود.. پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ 884/0 به دست آمد.از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها برای رسیدگی به هر دو جنبه توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده خواهد شد. جامعه آماری به تعداد 452 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 208 نفر از بین افراد جامعه انتخاب خواهند شد. سیوال اصلی در تحقیق حاضر به صورت ذیل می باشد: بازاریابی ویروسی چه تاثیری می تواند در افزایش میزان فروش داشته باشد لذا در نتایج به وجود رابطه معنی دار بین بازاریابی شفاهی، رسانه، شبکه های مجازی، شبکه های اجتماعی و بازاریابی ویروسی دست یافتیم.

با سلام،محصول دانلودی ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات و بررسی کامل هدایت میشوید
ارزيابي تاثير بازاريابي ويروسي بر ميزان افزايش فروش محصولات