ارزيابي عملکرد ديوار حايل تحت تاثير بارهاي لرزه اي در ترازهاي مختلف آب پشت ديوار

ارزيابي عملکرد ديوار حايل تحت تاثير بارهاي لرزه اي در ترازهاي مختلف آب پشت ديوار

… دانلود …

ارزيابي عملکرد ديوار حايل تحت تاثير بارهاي لرزه اي در ترازهاي مختلف آب پشت ديوار دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي عملکرد ديوار حايل تحت تاثير بارهاي لرزه اي در ترازهاي مختلف آب پشت ديوار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي عملکرد ديوار حايل تحت تاثير بارهاي لرزه اي در ترازهاي مختلف آب پشت ديوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي عملکرد ديوار حايل تحت تاثير بارهاي لرزه اي در ترازهاي مختلف آب پشت ديوار :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مهندسي عمران،معماري و توسعه شهري پايدار

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مزیتهای مهم دیوارهای حایل، انعطاف پذیری و پایداری قابل قبول در شرایط اعمال بارهای لرزه ای باید میشود، وارد بر دیوار که خاک جانبی فشارهای توزیع نحوه و مقدار ژیوتکنیکی، نظر نظیر انفجار و زلزله است. از ازمایشگاهی تحقیقات به اکثرا حایل، سازه های لرزه ای رفتار روی بر گرفته صورت شوند. تحقیقات شناسایی کاملا و دینامیکی رفتار بررسی جهت عددی سازی شبیه لزوم میشود. بنابراین خلاصه لایه تک استاتیکی خاکهای وشبه دیوار و خاک اندرکنش پژوهش مساله این میشود. در احساس لایه چند و تک خاکهای روی حایل لرزهای سازههای قرار گرفته است. و سپس به بررسی ارزیابی و تحلیل مورد خاکهای متفاوت با لایه بندیهای متفاوت، روی حایل کامل عددی تحلیل منظور، همین عملکرد دیوار برای حالتهای گوناگون تراز آب زیر زمینی در پشت دیوارمی باشد. به اجزای روش به را خاک و دیوار واسط و حد دیوار خاکی، محیط مدلسازی توانایی کهAbaqus افزار نرم کمک به و تحلیلهای دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی بر روی دیوارهای حایل مختلف با خاک چند لایه انتخاب دارد، محدود جانبی فشار تحت اثرات رکوردهای زلزله نزدیک گسل موردنظر انجام پذیرفته است. نتایج نشان دهنده آن است توزیع هر برآیند و در جانبی نیروی و بوده خطی غیر حایل با خاک یک لایه و سه لایه دیوارهای بر ای واردلرزه و استاتیکی ارتفاع همچنین.گردد می اعمال دیوار کف از دیوار از 3300 ارتفاع بالاتر مکانی در استاتیکی و ای لرزه حالت دو ارتفاع نیز و دیوار پشتی وجه و خاک اصطکاک زاویه داخلی خاک، اصطکاک زاویه به برآیند، جانبی نیروی اثر نقطه نتایج این بررسی نشان میدهد که با افزایش ترازآب زیر زمینی در سازه مقادیر تنش ها در دیوار 2 تا 8 .دارد بستگی دیوار درصد کاهش می یابند.در عین حال با افزایش تراز آب زیر زمینی در سازه تغییر مکان ها 5 تا 13 درصد افزایش می یابند. و این مسیله بطور جدی بر عملکرد دیوار اثرگذار می باشد.همچنین وجود سر بار بر عملکرد دیوار موثر بوده و می بایست شرایط آن در تحلیل در نظر گرفته شود. سربار باعث افزایش 13 برابری مقادیر جابجایی به نسبت بار اعمالی می شود.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی ارزيابي عملکرد ديوار حايل تحت تاثير بارهاي لرزه اي در ترازهاي مختلف آب پشت ديوار روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

ارزيابي عملکرد ديوار حايل تحت تاثير بارهاي لرزه اي در ترازهاي مختلف آب پشت ديوار