تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد

تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد

… دانلود …

تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

زعفران گرانبهاترین ادویه جهان می باشد که علاوه بر مصرف بعنوان چاشنی در غذا، در صنایع غذایی و دارویی مصارف متعدد زیادی دارد و بعنوان یکی از اصلی ترین کشت های جنوب خراسان مطرح بوده از نظر اقتصادی، اجتماعی نیز جایگاه مهمی در زندگی روستاییان جنوب خراسان دارد لذا به منظور بررسی تغییرات زمانی عناصر غذایی در برگ زعفران در منطقه گناباد طرحی با دو فاکتور نیتروژن در چهار سطح 0، 25، 50، 75 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فسفر در چهار سطح صفر، 25، 50، 75 کیلوگرم P2O5 در هکتار بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بمدت 3 سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گناباد در خاکی ازرده Aridisols و از زیر گروه Typic torrifluvents و فامیل fine loamy,mixed(calcareous),thermic typic torrifluvents انجام گرفت. کود نیتروژن از منبع اوره، پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم و فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل به مصرف رسید. عملیات تهیه و آماده سازی زمین در سال اول اجرای طرح انجام و کشت در کرت های با ابعاد 3×5 متر صورت گرفت. نتایج حاصل نشان دادکه اثرخالص تیمارهای نیتروژن و فسفروهمچنین اثر متقابل آنها برعملکرد در سطح 5% معنی دار بود. بیشترین عملکرد از تیمار N3 با مصرف 108 کیلوگرم اوره در هکتار و به میزان 439/3 کیلوگرم گل در هکتار بدست آمد. بررسی تغییرات زمانی غلظت عناصر نیتروژن و فسفر نشان داد که پس از اتمام برداشت گل و ظهور برگ ها غلظت نیتروژن کم بوده در طی 15 روز بعد غلظت افزایش یافته و با اندکی کاهش در طی یک ماه و نیم بعد تقریبا ثابت باقی می ماند و سپس غلظت کاهش می یابد .این روند تقریبا در مورد فسفر نیز مشاهده شد.لذا بهنظر می رسد بهترین زمان نمونه برداری برگی برای زعفران از اواسط دی ماه تا اواخر بهمن می باشد.

با سلام،محصول دانلودی تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد و بررسی کامل هدایت میشوید
تعيين بهترين زمان نمونه برداري برگي زعفران با استفاده از تغييرات زماني عناصر نيتروژنو فسفر در برگ زعفران در منطقه گناباد