رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران

رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران

… دانلود …

رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم ورزشي و تربيت بدني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های استان تهران (سراسری، آزاد اسلامی و پیام نور) (131) تشکیل می دهند. طبق جدول مورگان، حجم نمونه برابر با 97 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های پژوهش حاضر در بین آنها توزیع شد. در این پژوهش از 3 پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ویژگی های فردی، پرسشنامه 22 سوالی تحلیل رفتگی مسلش (1996) و پرسشنامه استاندارد شده سرمایه اجتماعی خداداد (1389). روایی صوری پرسشنامه ها مورد تایید اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت. . از آزمون ضریب آلفای کرونباخ نیز برای بررسی پایایی درونی پرسشنامه ها استفاده شد که نتایج آن نشان داد پرسشنامه ها از پایایی قابل قبولی برخوردارند ضریب پایایی در پرسشنامه فرسودگی شغلی 0/71 و در پرسشنامه سرمایه اجتماعی نیز 0/88 بود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمایش فرضیه ها نشان داد که مقیاس فرسودگی عاطفی با همه خرده مقیاس های سرمایه اجتماعی ارتباط و همبستگی منفی و نسبتا بالایی داشت بطوری که مقدار همبستگی در همه این موارد از نظر آماری معنادار بود (0/05> P).

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

رابطه ي سرمايه اجتماعي و فرسودگي عاطفي کارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي استان تهران