تاثير مديريت زنجيره تامين بر افزايش کيفيت بهره وري(مورد مطالعه:شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو شهر تبريز)

تاثير مديريت زنجيره تامين بر افزايش کيفيت بهره وري(مورد مطالعه:شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو شهر تبريز)

… دانلود …

تاثير مديريت زنجيره تامين بر افزايش کيفيت بهره وري(مورد مطالعه:شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو شهر تبريز) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير مديريت زنجيره تامين بر افزايش کيفيت بهره وري(مورد مطالعه:شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو شهر تبريز) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير مديريت زنجيره تامين بر افزايش کيفيت بهره وري(مورد مطالعه:شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو شهر تبريز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير مديريت زنجيره تامين بر افزايش کيفيت بهره وري(مورد مطالعه:شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو شهر تبريز) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي نقش حسابداري،اقتصاد و مديريت

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازی فعالیت ها و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها از طریق بهبود روابط زنجیره ای برای دستیابی به مزیت بهره وری قابل اتکا و مداوم است. اهمیت و ضرورت تحقیق عبارت ازتاثیر مدیریت زنجیره تامین بر کیفیت بهره وری است. هدف پژوهش افزایش بهره وری از طریق مدیریت زنجیره تامین است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین مدیریت زنجیره تامین وکیفیت بهره وری رابطه ای وجود دارد فرضیه پژوهش این است که بین مدیریت زنجیره تامین وکیفیت بهره وری از رابطه ای معنی دار ومثبتی وجود دارد. این پژوهش براساس نوع و روش پزوهش از منظر گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های تولید کنندگان قطعات خودرودر شهر تبریز می باشد. برای انتخاب نمونه های آماری از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس استفاده شده است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برآورد شده است که از بین 58 شرکت موجود 51 شرکت انتخاب شده که مطابق با جدول نمونه گیری مورگان بود. متغیرهای پژوهش عبارتند از: شیوه های مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و افزایش بهره وری. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو حوزه بازار ومالی استفاده گردیده است و برای بررسی تاثیر آن از طریق ایجاد مزیت رقابتی شرکت های تولید کننده خودرویی از روش میدانی بهره گرفته شده است. برای جمع آوری داده ها از مدیران و کارشناسان مرتبط شرکت های تولید کننده قطعات خودرو از طریق پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردیده است . به منظور سنجش روایی پرسشنامه از جمعی از متخصصان و صاحب نظران و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در پزوهش حاضر به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ عمل شده است. یافته ها نشان می دهد پایایی مقیاس ها در سطح مطلوبی قرار دارند بنابراین می توان گفت که پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. نتایج آزمون نشان می دهد که وضعیت متغیرهای پژوهش متوسط به بالاست. تحلیل وپژوهش حاضر این نتیجه را به دست داد که به کارگیری سطح بالاتری از شیوه های مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر افزایش بهره وری تاثیر مستقیم دارد . با جمع بندی نتایج پژوهش می توان چنین استنباط کرد که عملیات مدیریت زنجیره تامین اثری مثبت و مستقیم بر سطح کیفیت بهره وری شرکت دارد، که وجود رابطه مثبت ومعنا دار در ان تایید شد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی تاثير مديريت زنجيره تامين بر افزايش کيفيت بهره وري(مورد مطالعه:شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو شهر تبريز) روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

تاثير مديريت زنجيره تامين بر افزايش کيفيت بهره وري(مورد مطالعه:شرکتهاي توليد کننده قطعات خودرو شهر تبريز)