مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان

مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان

… دانلود …

مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان :

تعداد صفحات :16

خلاصه:   به منظور تعیین مقادیر برخی الکترولیت­ها و آنزیم­های سرم خون ماهی بنی (Barbus Sharpeyi) و ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشی و مقایسه آن ­ ها با یکدیگر از 121 قطعه ماهی بنی بالغ نر (61) و ماده (60) و 126 قطعه ماهی کپور علفخوار نر (71) و ماده (55) به ظاهر سالم پرورش یافته در مرکز پرورش آزادگان واقع در حومه شهرستان اهواز از ناحیه ساقه دمی، خونگیری به عمل آمد. پارامترهای آنزیمی و فسفر به روش­های معمول آزمایشگاهی به وسیله بیوشیمی آنالیزر، سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتری و کلسیم و کلر به صورت دستی به ترتیب به روش ارتوکرزول فتالئین و تیوسیانات مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه میانگین کلی AST ، ALT ، ALP ، LDH ، سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم و فسفر در خون ماهی بنی به ترتیب 3/10 ± 5/277، 9/2 ± 9/49، 5/2 ± 2/51و 5/32 ± 4/356 واحد در لیتر، 8/0 ± 3/140، 1/0 ± 1/2 و 3/1 ± 4/96 میلی مول در لیتر 2/0 ± 2/10و 4/0 ± 8/15 میلی گرم در دسی­لیتر و در خون ماهی کپور به ترتیب 9/9 ± 116، 1/2 ± 6/19، 5/5 ± 135 و 9/24 ± 2/342 واحد در لیتر 7/0 ± 3/140، 06/0 ± 7/1 و 3/1 ± 5/89 میلی مول در لیتر 1/0 ± 5/9 و 5/0 ± 6/13 میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد. آنالیز آماری نشان داد که در ماهی بنی میانگین AST ، ALT ، LDH ، پتاسیم، کلر، کلسیم و فسفر به طور معنی داری بالاتر از ماهی کپور علفخوار و در ماهی کپور علفخوار فقط میانگین ALP به طور معنی­داری بالاتر از ماهی بنی می­باشد (05/0 >P).

عنوان محصول دانلودی:مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان را در ادامه مطلب ببینید
مقاله مطالعه برخي از الکتروليت‌ها و آنزيم‌هاي سرم خون ماهي بني (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشي در استان خوزستان