مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده

مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده

… دانلود …

مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

گرچه مکانیسم اصلی اثر میدانهای مغناطیسی برگیاهان هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما شواهد موجود حاکی ازدخالت این میدانها در افزایش مقدار گونههای فعّال اکسیژن و نیز فعالیت سیستم آنتیاکسیدانها در سلولهای گیاهیاست. دراین تحقیق،تأثیر میدان مغناطیسی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب و اثر آبیاری با آب مغناطیده )پسازعبور از یک میدان مغناطیسی 110 میلیتسلا( برفعّالیّت سیستم آنتیاکسیدان گیاه ذرّت ) Zea mays L. ( بررسی شد.طیفهای رامان و FTIR آب قبل و بعداز قرارگرفتن درمعرض میدان مغناطیسی مقایسه شد. طیف رامان آب مغناطیدهباگروه کنترل تفاوتی نداشت، اما طیفهای FTIR آن افزایش شدت جذب را نشان داد. نتایج نشان میدهد که میدانمغناطیسی با افزایش درجهی آزادی پیوند های هیدروژنی سبب کاهش کشش سطحی شدهاست. درنتیجه، میزان حلالیّتآب افزایش یافتهاست. نتایج با افزایش فعّالیّت آنزیمهای کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز و نیز افزایش میزان آنتوسیانینهادر گیاهان تیمار شده با آب مغناطیده، نسبت به گروه شاهد معنیدار بود. افزایش فعّالیّت این دو آنزیم و افزایشآنتوسیانین همراه با عدم تغییر فعّالیّت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز که خود سبب تولید هیدروژن پراکسید میکند، سببممانعت از آسیب رسیدن به غشا و کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای آن میشود. عدم افزایش آنزیم پراکسیداز نیز با حفظانعطاف پذیری دیوارهها سبب حفظ توان رشد در سلولهای گیاهان تیمار شده با آب مغناطیده شد.

اینک شما با جستجوی مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بهبود فعّاليّت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيدان گياه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبياري با آب مغناطيده