مقاله ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

مقاله ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

… دانلود …

مقاله ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان :

تعداد صفحات :13

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه خشم نواکو انجام شده است. در این پژوهش 100 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌ خشم نواکو بر روی آن‌ها اجرا شد. داده‌ها تجزیه و تحلیل شد و روایی آزمون با استفاده از سه روش همبستگی نمره‌های آزمون با آزمون پرخاشگری باس و پری، روش بررسی روایی محتوایی و روش تحلیل عاملی پرسشنامه بررسی شد. همچنین، پایایی آزمون با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به دست آمد. نتایج نشان داد که پایایی این آزمون با روش آلفا برابر با 0/86 و با روش بازآزمایی برابر با 0/73 و روایی آزمون (همبستگی با آزمون باس و پری) برابر با 0/78 است؛ ضمن اینکه روایی محتوایی مورد تأیید پنج متخصص روان‌شناس، مشاور و جامعه‌شناس قرار گرفت و با تحلیل عوامل نیز تأیید شد. پرسشنامه خشم نواکو از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و برای سنجش خشم افراد سودمند است. همچنین، این پرسشنامه برای بررسی خشم، به ویژه در موارد کلینیکی قابلیت خوبی‌ دارد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان