مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

… دانلود …

مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 37

زمینه: با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر نقش مهمی در رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد و از آنجایی که افراد معتاد اغلب در مهارت های زندگی نقص داشته و سبک های حل مسأله ناکارآمـدی را در رویارویی با مسائل جاری زندگی به کار می گیرند، لذا بررسی سبک هـای تفکر و شیوه های حل مسأله افراد مصرف کننده مواد و نیز شـیوه مقابلـه آنهـا بـا مـسائل و مـشکلات زندگی حائز اهمیت بسیار است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومی و کاهش استرس ادراک شده در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شده است. روش پژوهش: در یک پژوهش نیمه تجربی پس از غربالگری های اولیه،46 نفر از افرادی که در یک مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در تهران، درمان نگهدارنده با متادون را شروع کرده بودند، در دو گروه آزمایش (23 نفر) و گواه ( 23 نفر) بررسی شدند. گروه آزمایش به مدت8 جلسه 60 دقیقه ای تحت درمان گروهیِ آموزش فرآیند حل مساله خلاق (CPS) قرار گرفتند و گروه گواه، روان درمانی خاصی دریافت نکردند. همه شرکت کنندگان در آغاز پژوهش، پایان دوره گروه درمانی و سه ماه پس از پایان گروه درمانی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)و استرس ادراک شده را تکمیل کردند و از نظر مورفین موجود در ادرارشان مورد سنجش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی و آزمون کوواریانس به کار برده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در دو گروه از نظر بهبود سلامت عمومی و کاهش استرس ادراک شده، تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: آموزش فرآیند حل مسأله خلاق در افزایش سلامت عمومی و کاهش استرس ادراک شده در گروه آزمایش مؤثر بوده است.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله اثربخشي آموزش فرآيند حل مسأله خلاق (CPS)در بهبود سلامت عمومي و کاهش استرس ادارک شده در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر