مقاله فراتحليل مطالعات همه‌گيري‏شناسي اختلال نارسايي‌توجه / بيش‌فعالي در دانش‏آموزان دبستاني

مقاله فراتحليل مطالعات همه‌گيري‏شناسي اختلال نارسايي‌توجه / بيش‌فعالي در دانش‏آموزان دبستاني

… دانلود …

مقاله فراتحليل مطالعات همه‌گيري‏شناسي اختلال نارسايي‌توجه / بيش‌فعالي در دانش‏آموزان دبستاني دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فراتحليل مطالعات همه‌گيري‏شناسي اختلال نارسايي‌توجه / بيش‌فعالي در دانش‏آموزان دبستاني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فراتحليل مطالعات همه‌گيري‏شناسي اختلال نارسايي‌توجه / بيش‌فعالي در دانش‏آموزان دبستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فراتحليل مطالعات همه‌گيري‏شناسي اختلال نارسايي‌توجه / بيش‌فعالي در دانش‏آموزان دبستاني :

گزارش‌های پژوهشی اقدام شد. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 17 مطالعه انجام شده از 1370 تا سال 1391 در سراسر ایران بود که 29714 نفر آزمودنی را در برمی‌گرفت. داده‌های حاصل از این 17 مطالعه با روش نمایش دو جمله‏ای اندازه اثر و روش واریانس معکوس ولف (1986؛ هومن، 1387) برای مدل اثرهای ثابت مورد فراتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که اندازه اثر ترکیبی مطالعات مورد بررسی 097/0 است که با حذف یک مطالعه به 095/0 می‌رسد. میزان شیوع کلی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با حذف دو مطالعه و تحلیل حساسیت برابر 97/8 درصد بود. همچنین یافته‌های فراتحلیل انجام شده نشان می‌دهد که با حذف یک مطالعه و تحلیل حساسیت میزان شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در پسران و دختران به ترتیب 89/9 درصد و 47/2 درصد است. بعلاوه نتایج فراتحلیل حاضر حاکی از آن بود که میزان شیوع زیر نوع‌های نارسایی توجه 75/7 درصد، بیش فعالی – برانگیختگی 93/4 درصد و مرکب 04/5 درصد است. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهشی فراتحلیل حاضر در زمینه میزان شیوع کلی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، نسبت اختلال در دختران و پسران و همچنین شیوع زیرنوع های این اختلال در دانش‏آموزان دبستانی ایرانی با بسیاری از پژوهش‌ها هماهنگ است.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله فراتحليل مطالعات همه‌گيري‏شناسي اختلال نارسايي‌توجه / بيش‌فعالي در دانش‏آموزان دبستاني وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله فراتحليل مطالعات همه‌گيري‏شناسي اختلال نارسايي‌توجه / بيش‌فعالي در دانش‏آموزان دبستاني