مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل

مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل

… دانلود …

مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 20

هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی نقش آموزش شالیکاران زیرپوشش طرح همگام با کشاورز مبتنی بر مدل کرک پاتریک در شهرستان آمل بود. این تحقیق از نوع پیمایشی و علی-مقایسه ای می باشد. جامعه آماری آن ‏2500 نفر از شالیکاران مشارکت کننده در این طرح بودند. با فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 244 نفر تعیین شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره برده شد. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از نظرخواهی متخصصان و برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی گویای قابل اعتماد بودن ابزار تحقیق در بخش های مختلف (84/0≤) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS‏ انجام شد. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که طرح همگام با کشاورز تا حد زیادی بر ویژگی های یادگیری و رفتاری شالیکاران تاثیر گذار بوده است. همچنین اغلب شالیکاران واکنش مناسبی نسبت به این طرح داشتند. در بحث تاثیر آموزشی طرح همگام با کشاورز با استفاده از آزمون دوجمله ای، نتایج نشان داد، میانگین تجربی ویژگی های واکنشی و رفتاری شالیکاران به طور معنی‌داری بالاتر از میانگین نظری بوده است. همچنین نتایج آزمون t زوجی نشان داد، طرح آموزشی همگام با کشاورز در بهبود دانش کشاورزان و ارتقاء تولید محصول تا حد زیادی موثر بوده است.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله ارزيابي اثربخشي طرح همگام با کشاورز شاليکاران آمل