مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالي در دوره تحصيلات تکميلي از ديدگاه دانشجويان

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالي در دوره تحصيلات تکميلي از ديدگاه دانشجويان

… دانلود …

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالي در دوره تحصيلات تکميلي از ديدگاه دانشجويان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالي در دوره تحصيلات تکميلي از ديدگاه دانشجويان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالي در دوره تحصيلات تکميلي از ديدگاه دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالي در دوره تحصيلات تکميلي از ديدگاه دانشجويان :

سال انتشار : 1389

تعداد صفحات : 26

چکیده: کیفیت در آموزش عالی یک نقطه ثابت و ایستا نیست بلکه، یک حرکت، هدف استراتژیک و وظیفه اسلامی است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور با آن مواجه هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی، از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران است که در سطح تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 89-88 مشغول تحصیل هستند، که تعداد آنان 4589 نفر دانشجو می‌باشد. از این تعداد، 357 نفر به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده‌است. روایی آن توسط اساتید و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌ است. ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 92/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و از روش‌های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی سؤالات تحقیق نشان داده است که عوامل روش تدریس هیأت علمی، سازماندهی محتوای آموزشی، تجهیزات و امکانات دانشگاه، وضعیت دانشجو و وضعیت هیأت علمی در بهبود کیفیت آموزش عالی مؤثر هستند. تأثیرگذاری عامل وضعیت دانشجو از بقیه عوامل بیشتر می‌باشد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالي در دوره تحصيلات تکميلي از ديدگاه دانشجويان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت آموزش عالي در دوره تحصيلات تکميلي از ديدگاه دانشجويان