مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه

مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه

… دانلود …

مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه :

تعداد صفحات :24

هدف از این پژوهش، ارزیابی مدل فعالیت­های یادگیری خلاقیت محور در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساوه می­باشد. این مدل بر سه بعد کلی شناختی، عاطفی و فراشناختی تکیه دارد. جامعه­ی آماری پژوهش، تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ساوه است، که در سال تحصیلی90 -89 مشغول به تحصیل می­باشند. براساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تک مرحله­ای 46 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی (23نفر کنترل ،23 نفر آزمایش) انتخاب شدند. این پژوهش به­صورت شبه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. ابزار پژوهش شامل آزمون تصویری تفکر خلاق تورنس فرم B و مشاهده­ی رفتار دانش­آموزان بود. پایایی فرم B از راه باز آزمایی در طی دو هفته باضریب پایایی 87/0 تایید شد و پایایی مشاهده از راه میانگین گرفتن بین مشاهده­ی سه نفر، با ضریب پایایی 85/0 مورد تایید قرار گرفت و روایی آنها به­وسیله متخصصین تایید شد. داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که آموزش مهارت­های یادگیری بر مهارت­های شناختی، مهارت­های عاطفی و مهارت­های فراشناختی تاثیر معنی­داری داشت. در نهایت تاثیرمعنی­داری بین مهارت­های یادگیری وخلاقیت وجود داشت.

با سلام،محصول دانلودی مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله ارزيابي مدل فعاليت هاي ياد گيري خلاقيت محور در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساوه