مقاله راهبردهاي توسع? گردشگري اجتماعي (حمايتي) با استفاده از تکنيک پراميته (مطالعة موردي: شهرستان تهران)

مقاله راهبردهاي توسع? گردشگري اجتماعي (حمايتي) با استفاده از تکنيک پراميته (مطالعة موردي: شهرستان تهران)

… دانلود …

مقاله راهبردهاي توسع? گردشگري اجتماعي (حمايتي) با استفاده از تکنيک پراميته (مطالعة موردي: شهرستان تهران) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهبردهاي توسع? گردشگري اجتماعي (حمايتي) با استفاده از تکنيک پراميته (مطالعة موردي: شهرستان تهران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله راهبردهاي توسع? گردشگري اجتماعي (حمايتي) با استفاده از تکنيک پراميته (مطالعة موردي: شهرستان تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله راهبردهاي توسع? گردشگري اجتماعي (حمايتي) با استفاده از تکنيک پراميته (مطالعة موردي: شهرستان تهران) :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

نظر به اهمّیّت نقش گردشگری در بهبود جوّ روانی و سلامت بهداشت و روان جامعه، در این مطالعه سعی بر این است که راهکارهای توسعه گردشگری اجتماعی (حمایتی) در شهر تهران برای فراهم‌آوردن شرایط جهت بهره‌مندی تمامی اقشار از گردشگری، مورد بررسی قرار گیرد. حجم نمونه آماری 141 نفر از فعّالان حوزه گردشگری شهرستان تهران هستند که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی و قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. روایی صوری پرسشنامه به کمک اساتید و در مرحله پیش­آزمون بررسی تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 73/0 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور ارزیابی وضع موجود از مدل استراتژیک سوات استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد بیش از 82% از خدمات گردشگری دارای ماهیّت تجاری است و کمتر از 18% گردشگری حمایتی مورد توجّه فعّالان گردشگری قرار گرفته است. نتایج تحلیل سوات، امتیاز عوامل داخلی 018/2 و عوامل خارجی 418/2 را نشان داد و براین اساس، راهبرد اصلی پژوهش، تدافعی است. در مرحله بعد، برای اولویّت‌بندی راهبردهای تدافعی، راهبردهای پیشنهادی در اختیار 30 کارشناس بخش گردشگری قرار گرفت و با استفاده از تکنیکپرامیتهتجزیه و تحلیل و اولویّت‌بندی شدند. نتایج مدل پرامیته نشان داد راهبردهای ارائه تسهیلات و اعتبارات زیرساختی با امتیاز 32/0، تشکیل واحد تخصّصی با امتیاز 28/0 و افزایش نقش دولت در توسعه گردشگری حمایتی با امتیاز 28/0 مهم‌ترین راهبرد‌های شناسایی‌شده محسوب می‌شود.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله راهبردهاي توسع? گردشگري اجتماعي (حمايتي) با استفاده از تکنيک پراميته (مطالعة موردي: شهرستان تهران) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله راهبردهاي توسع? گردشگري اجتماعي (حمايتي) با استفاده از تکنيک پراميته (مطالعة موردي: شهرستان تهران) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.