مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني

مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني

… دانلود …

مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :10

مقدمه و هدف:: طراحی مناسب فضاهای فیزیکی و استفاده از شاخص های عملکردی، اصول و مبانی زیباشناسی در طراحی فضاهای کالبدی آموزشی پاسخ گویی به نیازهای روحی و جسمی دانش آموزان می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عناصرمعماری(رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی می باشد روش شناسی: بر روی 400 تن (189دختر و 211پسر) از دانش آموزان در10 مدرسه مقطع متوسطه شهرساری، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام شد. ابزارتحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت که در آن به شناسایی عناصر تاثیر گذار معماری مدرسه‌ برفعالیت بدنی دانش آموزان با کمک پرسشنامه پیتررادوهمکاران(2008)، طراحی و تدوین شد و نیز روایی محتوایی توسط 15 تن اساتید دانشگاهی (تربیت بدنی ومعماری)مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ با احتمال 80درصد به دست آمد. و جهت تحلیل داده ها از روش آزمون همبستگی استفاده شد. یافته ها: بر پایه یافته های پژوهش هر چه دانش آموز دیدگاه مثبت تری در مورد عناصر معماری (رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدرسه داشته باشد به همان نسبت تمایل وی به فعالیت بدنی افزایش می یابد. بحث و نتیجه گیری: پس می توان از رنگ و بافت ومصالح فضای ورزشی مدارس، به عنوان عناصرمعماری، بستری برای فعالیت های ورزشی و ترغیب دانش آموزان به این امر استفاده نمود.

عنوان محصول دانلودی:مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني را در ادامه مطلب ببینید
مقاله تاثير عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشي مدارس بر ميزان تمايل دانش آموزان به فعاليت بدني