مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف

مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف

… دانلود …

مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف :

تعداد صفحات :27

باتوجه به اهمیت کاربرد کود های آلی در بخش کشاورزی این تحقیق به منظور بررسی میزان معدنی شدن نیتروژن در کود-های آلی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. میزان رهاسازی نیتروژن در چهار نوع کود آلی (لجن فاضلاب، کود مرغی، کود گاوی، کاه وکلش گندم) در دو سطح رطوبت خاک 40 (کم) و 75 (زیاد) درصد ظرفیت زراعی و در فواصل زمانی10 روز به مدت 2 ماه اندازه‌گیری شد. آمونیم و نیترات حاصل از رهاسازی نیتروژن به صورت تجمعی با روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که آمونیم آزاد شده در طول دوره آزمایش دارای روند کاهشی بود. نوع منبع کودی، رطوبت و زمان باعث اختلاف معنی‌داری در میزان رهاسازی نیترات گردید. همچنین اثرات متقابل کود- زمان و زمان-رطوبت نیز در میزان رهاسازی نیترات معنی‌دار شد. بیشترین میزان نیتروژن آزاد شده (آمونیم و نیترات) در کود مرغی با میانگین 7/269 میلی‌گرم برکیلوگرم نیتروژن مشاهده شد. ترتیب معدنی شدن به‌صورت کود مرغی > کود گاوی > لجن فاضلاب> کاه و کلش گندم بود. با افزایش رطوبت از 40 به 75 درصد ظرفیت زراعی میزان رهاسازی نیتروژن در تیمارهای کود مرغی، لجن فاضلاب، کود گاوی و کاه وکلش گندم به ترتیب 36 ، 9 ،6 و 86 درصد افزایش نشان داد. از این رو استفاده از کودهای آلی به ویژه کود مرغی برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی خاک و فراهمی بخشی از نیاز غذایی گیاهان توصیه می‌شود.

با سلام،محصول دانلودی مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله مطالعه ميزان رهاسازي نيتروژن کودهاي آلي در شرايط رطوبتي مختلف