مقاله تأثير افزودن لجن فاضلاب بر شدت نيتريفيکاسيون و جذب نيتروژن به وسيله گياه ذرت

مقاله تأثير افزودن لجن فاضلاب بر شدت نيتريفيکاسيون و جذب نيتروژن به وسيله گياه ذرت

… دانلود …

مقاله تأثير افزودن لجن فاضلاب بر شدت نيتريفيکاسيون و جذب نيتروژن به وسيله گياه ذرت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير افزودن لجن فاضلاب بر شدت نيتريفيکاسيون و جذب نيتروژن به وسيله گياه ذرت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير افزودن لجن فاضلاب بر شدت نيتريفيکاسيون و جذب نيتروژن به وسيله گياه ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير افزودن لجن فاضلاب بر شدت نيتريفيکاسيون و جذب نيتروژن به وسيله گياه ذرت :

سال انتشار : 1383

تعداد صفحات : 14

لجن فاضلاب در سال‌های اخیر به عنوان یک کود آلی برای افزایش حاصل‌خیزی خاک های زراعی مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی تأثیر سطوح و دفعات مختلف استفاده از لجن فاضلاب بر سرعت فرایندهای معدنی شدن و نیتریفیکاسیون در شرایط انکوباسیون آزمایشگاهی و نیز به بررسی جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت و عملکرد آن در یک آزمایش مزرعه‌ای پرداخته است. در مزرعه تحقیقاتی لورک نجف آباد (خاک فاین لومی میکسد ترمیک هاپل آرجید) سطوح مختلف صفر، 25، 50 و 100 مگاگرم در هکتار لجن فاضلاب بین یک تا 3 سال متوالی با سه تکرار تیمار گردید. یک تیمار کود شیمیایی نیز در نظر گرفته شد. کود دهی در سال های 1378، 1379 و 1380 انجام گردید. نمونه‌های خاک در سال 1380 از عمق 15-0 سانتی‌متری خاک برداشت گردید. سرعت معدنی شدن، سرعت نیتریفکاسیون، عملکرد و جذب نیتروژن در گیاه ذرت اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد افزودن لجن فاضلاب باعث افزایش معنی دار کربن آلی خاک گردیده است. از سوی دیگر، روند مشابهی در سرعت معدنی شدن نیتروژن و نیتریفکاسیون مشاهده گردید. الگوی تغییرات عملکرد ذرت و جذب نیتروژن به وسیله این گیاه نیز با افزایش سطح و دفعات افزودن لجن فاضلاب، ‌افزایش معنی‌دار نشان داد. رگرسیون ساده خطی نشان داد که بین کربن آلی خاک و سرعت نیتریفیکاسیون ارتباط معنی‌داری وجود دارد (0/001 P<و0/825=r). هم‌چنین بین جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت و سرعت نیتریفکاسیون نیز هم‌بستگی معنی‌داری (0/001P< و0/856=r) مشاهده گردید. به طور کلی چنین به نظر می رسد که با توجه به ارتباط قوی بین جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت و سرعت نیتریفیکاسیون می‌توان از سرعت نیتریفیکاسیون به عنوان یک شاخص آزمون خاک برای سنجش کمی مقادیر قابل جذب نیتروژن به وسیله ذرت استفاده نمود.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله تأثير افزودن لجن فاضلاب بر شدت نيتريفيکاسيون و جذب نيتروژن به وسيله گياه ذرت روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله تأثير افزودن لجن فاضلاب بر شدت نيتريفيکاسيون و جذب نيتروژن به وسيله گياه ذرت