مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus)

مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus)

… دانلود …

مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus) :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

استفاده از محرک‌های ایمنی طبیعی مانند عصاره‌های گیاهی و جلبکی حاوی کاروتنوئیدها، یکی از کاربردی­ترین روش‌های تقویت ایمنی و پیش­گیری از بیماری‌ها در ماهیان می‌باشد. محرک‌های ایمنی با ارتقای سیستم ایمنی ذاتی می‌توانند از وقوع بیماری‌های عفونی جلوگیری کنند و رژیم غذایی حاوی کاروتنوئیدها، عملکرد سیستم ایمنی در بسیاری از حیوانات آزمایشگاهی را بهبود بخشیده است. به منظور بررسی تأثیر عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم، 120 قطعه ماهی به طور تصادفی به چهار گروه (4 تیمار) تقسیم شده (هر آکواریوم حاوی 30 قطعه ماهی با وزن 65/0±5/6 گرم) و به مدت 60 روز برای انجام آزمایش، نگهداری و غذادهی گردیدند. تیمار اول، دوم و سوم به ترتیب­ با مقادیر 5، 10 و 15 گرم عصاره­ی اتانولی جلبک سارگاسوم به ازاء هر کیلوگرم غذا به مدت دو ماه تغذیه شدند. تیمار چهارم گروه شاهد بود که فقط غذای تجاری (بیومار) دریافت می­نمود. پس از پایان دوره‌ی 60 روزه‌ی آزمایش، خون­گیری انجام شد و برخی فاکتورهای خونی و ایمنی بررسی گردید. در بین تیمارهای مختلف، بیش­ترین میزان PCV، Hb و MCHC در تیمار تغذیه شده با 5 گرم در کیلوگرم جلبک مشاهده گردید (05/0p<). تعداد گلبول‌های سفید در تیمارهای تغذیه شده با جلبک بیش­تر از گروه کنترل بود ولی این اختلاف معنی­دار نبود (05/0p>). فعالیت احیاء NBT سرم در تیمار تغذیه شده با 15 گرم در کیلوگرم عصاره‌ی جلبک سارگاسوم، بیش­تر از سایر تیمارها و نیز گروه شاهد بود (05/0p<). میزان فعالیت کمپلمان در تیمار تغذیه شده با 10 و 15 گرم در کیلوگرم عصاره‌ی الکلی جلبک در روز 60، به طور معنی­داری بیش­تر از گروه کنترل بود (05/0p<). قدرت باکتری‌کشی سرم تیمارهایی که عصاره‌ی الکلی جلبک را دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی‌داری نداشتند (05/0p>). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، تجویز عصاره­ی الکلی جلبک سارگاسوم به صورت خوراکی باعث تحریک برخی فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی ماهی ماکرو می­گردد.

اینک شما با جستجوی مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus) وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus) شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله تأثير مصرف خوراکي عصاره‌ي الکلي جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني ماهي ماکرو (Labidochromis caeruleus)