مقاله بررسي رابط? بين سرمايه گذاران نهادي و همزماني قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسي رابط? بين سرمايه گذاران نهادي و همزماني قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

… دانلود …

مقاله بررسي رابط? بين سرمايه گذاران نهادي و همزماني قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابط? بين سرمايه گذاران نهادي و همزماني قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابط? بين سرمايه گذاران نهادي و همزماني قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابط? بين سرمايه گذاران نهادي و همزماني قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

حضور گسترده سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیممالی، دارای پیامدهای مهمی هم برای تصمیمهای شرکتی و هم برای رفتار قیمت سهام بوده است که این امر ازفعالیتهای نظارتی که سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت میگیرد. استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی-هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است. هدف این تحقیقبررسی ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران است؛ لذا در این تحقیق سرمایه گذاران نهادی برحسب میزان انگیزه و تمایلشان جهت کنترل ونظارت بر شرکتها، به دو گروه سرمایه گذاران نهادی پایدار )بلندمدت( و ناپایدار )موقت( تقسیم شدهاند تا رابطهآنها با همزمانی قیمت سهام مورد بررسی قرار گیرد. همزمانی قیمت سهام درجه ای از اطلاعات بازار و صنعتاست که در قیمت سهام منعکس میشود و معیار سنجش آن، نسبت ریسک سیستماتیک تقسیم بر ریسکغیرسیستماتیک است. جهت انجام بررسیهای مورد نظر، 05 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال-های 6831 تا 6835 به عنوان نمونه انتخاب شده و برای آزمون فرضیهها از روش دادههای ترکیبی )تابلویی(استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط منفی معناداری بین سرمایه گذاری نهادی و همزمانیقیمت سهام میباشد. هم چنین، یافته ها نشان میدهد که بین پایداری سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمتسهام رابطه منفی معناداری وجود دارد در حالیکه بین ناپایداری سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهامرابطه مثبت معناداری وجود دارد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله بررسي رابط? بين سرمايه گذاران نهادي و همزماني قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله بررسي رابط? بين سرمايه گذاران نهادي و همزماني قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.